Stödmaterial om klagomålshantering

18 september 2018

Klagomål mot en skola kan ge viktig information till huvudmannens kvalitetsarbete. Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Praktiknära forskning på friskolan Broholmsskolan

21 februari 2018

Friskolan Broholmsskolan medverkade i en forskningsstudie om elevers förutsättningar att nå målen i grundskolan. Ingen skola är för liten för

Får friskolor omplacera elever permanent?

19 december 2017

De disciplinära åtgärder som en skol kan vidta finns i skollagen, de gäller för båda kommunala och fristående skolor. En

Viktiga aspekter om lärarlöner i kommunala respektive fristående skolor

14 november 2017

Friskolor är marknadsledande i att ge lärare en god arbetsmiljö. Det visar Skolinspektionens enkät. Från vissa håll hävdas ibland att

Nya bestämmelser på skolans område sommaren 2017

30 juni 2017 Den 1 juli och den 1 augusti börjar några nya lagar och regler att gälla. Bland nyheterna finns till exempel stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, obligatorisk lovskola

Stöd i hyres- och skattefrågor för medlemmar i Friskolornas riksförbund

02 juni 2017 Friskolornas riksförbund har träffat ett samarbetsavtal med Lokalrevisioner AB. Samarbetet ger medlemmar i Friskolornas riksförbund möjlighet att ta hjälp i hyres- och skattefrågor.

Om du har tillfälligt bygglov

07 juni 2016 När tillfälliga bygglov upphör kan verksamheten inte fortsätta i fastigheten. Den som driver förskolan eller skolan måste då hitta nya lokaler. Kontroller därför era bygglov och planera för hur ni

Friskolan som många lärare vill jobba på

25 april 2016 200 sökande på 10 lärartjänster. Gott rykte och tydlig vision får lärare att söka sig till friskolan Pops Academy.

Helene Hellmark Knutsson till årsmötet

25 februari 2016 Vi kan nu meddela att Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kommer till Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens. Vi ser mycket fram emot ministerns medverkan! Du som är medlem