Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Debatt: Bara 1/10 skolhuvudmän håller hög kvalitet

23 maj 2023

En färsk rapport från Friskolornas riksförbund, där vi sammanställt Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, och där det visar sig att bara drygt en

Fakta om friskolor 2022 – ny utgåva med statistik om hur det faktiskt ser ut i friskolorna

21 mars 2022

– Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet vi sedan tidigare. Men

Kommunkartan 2021 – så många går i friskola i din kommun

27 augusti 2021

Med Friskolornas riksförbunds tjänst ”Kommunkartan” blir det lättare att hitta information om hur vanliga friskolorna är i just din kommun.

Öppen skolstatistik är viktig – men måste förbättras

08 juli 2021

Det finns ett brett politiskt stöd för det aktiva skolvalet, det vill säga att alla ska välja skola. Men för

Storlek och bolagsform – 95 procent har en eller två enheter

24 oktober 2020 Av de aktörer som driver fristående för-, grund- eller gymnasieskola har 95 procent endast en eller två enheter. 91 procent driver bara en enhet. Det är 20 aktörer (1 procent

Andel och antal elever i grundskolans år 9 som går i en fristående skola

23 oktober 2020

Andel elever med utländsk bakgrund

22 oktober 2020 Andelen elever i grundskolans år 9 som har utländsk bakgrund har ökat kraftigt på relativt kort tid. Nästan hela ökningen beror på att andelen elever födda utanför Sverige ökat från

Skillnader i behörighet mellan kommunala respektive fristående skolor

12 oktober 2020

Föräldrarnas utbildningsnivå 2012-2019

12 oktober 2020