På den här sidan samlar vi stödmaterial kring skoljuridiska och andra juridiska frågor som är relevanta för skolsektorn så att du kan fördjupa dig när du vill – och i din egen takt.

Huvudmännens klagomålshantering

En väl fungerande klagomålshantering ger huvudmannen möjlighet att
uppmärksamma och åtgärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. Detta
bidrar till att problem kan lösas snabbare och närmare barnet eller eleven.

Klagomålshanteringen kan också ge viktig information till huvudmannens och
förskolan eller skolans kvalitetsarbete, vilket kan bidra till högre kvalitet i
verksamheterna för alla barn och elever.

Stödmaterial om klagomålshantering

Marknadsföring av gymnasieskolor

Detta stödmaterial för korrekt och saklig marknadsföring har utarbetats av
Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Friskolornas riksförbund.

Både ur individens och samhällets perspektiv är det viktigt att ungdomarna gör så väl
informerade gymnasieval som möjligt.

Det förutsätter i sin tur att
marknadsföringen om gymnasieskolor sker på ett allsidigt, sakligt och korrekt
sätt.

Stödmaterial vid marknadsföring av skolor

Hantering av betygsdokument

Dokumenthantering i fristående förskolor och skolor

För att förstå skillnaderna i regleringen för kommunala och fristående verksamheter inleder vi denna pm med en kort redogörelse för offentlighetsprincipen och varför den inte är tillämplig i fristående verksamheter.

Du kan ladda ned denna PM här:

Pm-Dokumenthantering i fristående förskola och skola

Läs mer