Kunskapsskolan 20 år

04 februari 2021

Kunskapsskolan fyllde 20 år förra året och har därför i samarbete med forskare givit ut jubileumsrapporter som belyser aktuella skolfrågor.

Friskolornas riksförbund replikerar: Det är en allvarlig anklagelse

17 juni 2020

”Reaktionerna på vår rapport ”Se skolans verkliga utmaningar” avslöjar de som är fast i förutfattade meningar”. De utgår ifrån att

Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra

11 juni 2020

Idag publicerar Friskolornas riksförbund rapporten ”Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra” Ambitionen med rapporten är att

Hur mäter IES kunskapsutvecklingen hos sina elever?

05 juli 2019

Hör Head of Academics, Damian Brunker, på IES om hur de arbetar med att mäta kunskapsutvecklingen hos sina elever, så

Sveriges bästa och sämsta grundskolor

20 mars 2019

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2019 | Friskolornas riksförbund fortsätter sitt arbete med att sätta fokus på systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap i den

Arbeta med oss friskolor för en bättre skola för alla

24 november 2018 Den svenska skolan behöver bli bättre. Friskolornas riksförbund har tagit fram 40 punkter som den kommande regeringen och övriga Skolsverige kan arbeta med för att förbättra den svenska skolan. Ulla

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018 När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker det är roligare.

Har du och dina kollegor genomfört Sveriges bästa utvecklingsprojekt?

30 oktober 2018 Har du och dina kollegor genomfört Sveriges bästa utvecklingsprojekt? Delta i GötaPriset och var med och sprid dina erfarenheter till kollegor i hela landet.

Praktiknära forskning på friskolan Broholmsskolan

21 februari 2018 Friskolan Broholmsskolan medverkade i en forskningsstudie om elevers förutsättningar att nå målen i grundskolan. Ingen skola är för liten för att delta i forskning, tror verksamhetschef Marie Pilfalk. Det är

Elever i friskolor presterar bättre

08 januari 2018 SVENSKT NÄRINGSLIV 2018 | "Jämfört med elever i kommunala skolor ger eleverna som går i friskolor genomgående sina skolor högre betyg avseende mjuka faktorer såsom stimulans, studiero, trygghet och övergripande