Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron utreds så fort som möjligt. Dessutom ska nyanlända elevers kunskaper i alla ämnen bedömas när de tas emot till språkintroduktion, inte bara deras språkkunskaper. Det är några av de nya lagar och regler som trätt i kraft vid halvårsskiftet. Flera förändringar finns i den här sammanställningen som också innehåller några ändringar som träder i kraft under 2019.