Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron utreds så fort som möjligt. Dessutom ska nyanlända elevers kunskaper i alla ämnen bedömas när de tas emot till språkintroduktion, inte bara deras språkkunskaper.
Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra

Nya bestämmelser på skolans område den 1 januari 2018

23 januari 2018

Skolstart vid sex års ålder, politisk information i skolan, digitala mer betydelsefulla nationella prov och enklare att ansöka om lärarlegitimation