Vd intervjuar: Mats Rosenkvist, grundare och skolutvecklare BRAVOlesson

08 januari 2024

– Hur vet du eller ser du att det pågår undervisning som är skicklig, utifrån vetenskaplig grund? Den frågan fick

Se seminariet ”Hur mår eleverna?”

22 augusti 2023

  Psykisk ohälsa ökar i skolan och allt färre elever trivs. Gör skolan rätt saker? Skolstressen ökar, skoltrivseln minskar. Psykisk

”Svensk skola i en ny tid” – tack till alla deltagare!

02 maj 2023

”Välkomna frågor och helt rätt fokus!” Tack för all respons på torsdagens årsmöteskonferens – Svensk skola i en ny tid

Ny rapport om medias bevakning av friskolefrågan

23 september 2021

Ger nyhetsmedier en korrekt bild av forskningsläget om skolval och friskolor? Det är ämnet för en ny rapport från Näringslivets

Det krävs mer förbättringsarbete och mindre kartläggning och inspektioner

02 juni 2021

Hör Ulla Hamilton samtala med Henrik Eriksson, professor på Chalmers, om vad som kännetecknar en framgångsrik verksamhet och hur den

Vad kan vi säga om effekterna av friskolereformen?

22 mars 2021 Friskoledebatten är het just nu. Det finns flera utredningsförslag som, om de blir verklighet, kommer att påverka förutsättningarna för att driva friskola och därmed också för skolvalet. Men vad säger

Skolforskare kritiserar Likvärdighetsutredningen – De har räknat fel om skolpengen

19 november 2020 Åstrandsutredningen om en likvärdig skola kan inte ligga till grund för en eventuell lagstiftning om att minska skolpengen för landets friskolor. Utredningens förslag är inte grundat i tillräcklig empiri och

Jubileumsrapport från Kunskapsskolan 20 år – Glädjebetyg eller glädje att sätta betyg

23 juni 2020 I år fyller Kunskapsskolan 20 år och i samband med jubileet presenterar de ett antal vetenskapliga artiklar och rapporter. Läs intervjun med Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren för att få veta

Hur klarar sig förskolebarn?

11 september 2019 Hur klarar sig förskolebarn som gått deltid i förhållande till de som gått heltid i förskolan? Hör om Mattias Hallbergs slutsatser i sin masteruppsats.

Forskare: skoleffekten har liten relevans som förklaring av resultatskillnader mellan skolor

10 april 2019 Är då brist på likvärdighet i svensk grundskola ett stort problem? Enligt de mått vi använt kan man knappast hävda det. Skillnaden mellan skolor i egenskaper eller ”kvalitet” bidrar något