Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Ny rapport: Är friskolor överkompenserade?

18 oktober 2023

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så

Ny rapport: 9 av 10 skolor möter inte kvalitetskrav

15 maj 2023

Nära nio av tio skolhuvudmän möter inte Skolinspektionens krav på hög kvalitet avseende kvaltet i analysen av kunskaps- och trygghetsresultaten.

Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022 Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte finns någon faktor som är lika viktig för att det

Skolorna som misslyckas

01 december 2022 En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som går ut årskurs nio har behörighet till gymnasiet. Ett underbetyg

Grundskolorna där eleverna inte når gymnasiet

01 december 2022 En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som går ut årskurs nio har behörighet till gymnasiet. Ett underbetyg

Jobbhälsoindex – 2022 Arbetsmiljö i svensk skola

02 juni 2022 Det spelar stor roll hur välfungerande våra arbetsplatser är och hur vi uppfattar arbetsmiljön. Den som trivs i sin roll, med sina kollegor och sina chefer har goda förutsättningar för

Fakta om friskolor 2022 – ny utgåva med statistik om hur det faktiskt ser ut i friskolorna

21 mars 2022 – Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet vi sedan tidigare. Men i den allt mer upphettade debatten florerar många felaktiga uppfattningar