Ny rapport: 9 av 10 skolor möter inte kvalitetskrav

15 maj 2023

Nära nio av tio skolhuvudmän möter inte Skolinspektionens krav på hög kvalitet avseende kvaltet i analysen av kunskaps- och trygghetsresultaten.

Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022

Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte

Skolorna som misslyckas

01 december 2022

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som

Grundskolorna där eleverna inte når gymnasiet

01 december 2022

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som

Jobbhälsoindex – 2022 Arbetsmiljö i svensk skola

02 juni 2022

Det spelar stor roll hur välfungerande våra arbetsplatser är och hur vi uppfattar arbetsmiljön. Den som trivs i sin roll,

Fakta om friskolor 2022 – ny utgåva med statistik om hur det faktiskt ser ut i friskolorna

21 mars 2022 – Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet vi sedan tidigare. Men i den allt mer upphettade debatten florerar många felaktiga uppfattningar

Skolforskare kritiserar Likvärdighetsutredningen – De har räknat fel om skolpengen

19 november 2020 Åstrandsutredningen om en likvärdig skola kan inte ligga till grund för en eventuell lagstiftning om att minska skolpengen för landets friskolor. Utredningens förslag är inte grundat i tillräcklig empiri och

Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra

11 juni 2020 Idag publicerar Friskolornas riksförbund rapporten ”Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra” Ambitionen med rapporten är att ge en bild av vilka utmaningar som svensk skola ha,

Klarar Sverige skolbristen?

05 mars 2020 För att friskolor ska kunna starta eller utökas krävs tillstånd från Skolinspektionen. Men hur väl stämmer Skolinspektionens tillståndsgivning med kommunernas ökade behov av skolor? Detta diskuterades vid ett seminarium 5

Fakta om friskolor

09 december 2019 Statistiksammanställningen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller statistik om skolor, elever, personal, studieresultat och ekonomi. Bland annat framgår att det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige.