Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Därför jobbar IES och Kunskapsskolan med förädlingsvärde

05 juni 2023

Hur mäter man om en skola lyckats med sitt kunskapsuppdrag? Det handlade ett frukostseminarium som Friskolornas riksförbund bjöd in till.

Så pratar du betyg med ditt barn

02 juni 2023

Skolavslutningen står för dörren. Och med den – de ofta ganska jobbiga samtalen om betyg.  Oavsett om ditt barn kommer

”Behöver inte motivera barn att lära”

31 maj 2023

Skolavslutning och slutbetygen nalkas. Vid middagsbord runt om i Sverige kommer föräldrar att ställas inför ett av de jobbigare samtal

Debatt: Bara 1/10 skolhuvudmän håller hög kvalitet

23 maj 2023 En färsk rapport från Friskolornas riksförbund, där vi sammanställt Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, och där det visar sig att bara drygt en av tio kommunala skolhuvudmän bland dem som myndigheten granskat, håller

Ny rapport: 9 av 10 skolor möter inte kvalitetskrav

15 maj 2023 Nära nio av tio skolhuvudmän möter inte Skolinspektionens krav på hög kvalitet avseende kvaltet i analysen av kunskaps- och trygghetsresultaten. Det visar en ny rapport från Friskolornas riksförbund där vi

Svensk skola i en ny tid – Fredrik Hillelson

05 maj 2023 Hur rekryterar man de bästa skolledarna? Fredrik Hillelson, vd på Novare, är en av Sveriges ledande experter på rekrytering. Han pratade i samband med Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens Svensk skola i

Svensk skola i en ny tid – Embla Persson

05 maj 2023 Vilka är svensk skolas stora utmaningar? Embla Persson, ordförande i Sveriges Elevkårer, pratade i samband med Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens Svensk skola i en ny tid om psykisk ohälsa bland unga

Svensk skola i en ny tid – Torkel Klingberg

04 maj 2023 Vad har hjärnforskningen att lära alla som jobbar inom skolan? Torkel Klingberg, hjärnforskare vid Karolinska institutet, berättar om hur hjärnan jobbar med inlärning och vilka utmaningar teknik och digitaliseringen ställer