Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Rapport: Är friskolor överkompenserade?

18 oktober 2023

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Därför jobbar IES och Kunskapsskolan med förädlingsvärde

05 juni 2023

Hur mäter man om en skola lyckats med sitt kunskapsuppdrag? Det handlade ett frukostseminarium som Friskolornas riksförbund bjöd in till.

Så pratar du betyg med ditt barn

02 juni 2023 Skolavslutningen står för dörren. Och med den – de ofta ganska jobbiga samtalen om betyg.  Oavsett om ditt barn kommer hem med toppbetyg eller mindre bra resultat kan det vara

”Behöver inte motivera barn att lära”

31 maj 2023 Skolavslutning och slutbetygen nalkas. Vid middagsbord runt om i Sverige kommer föräldrar att ställas inför ett av de jobbigare samtal man behöver ha med sina barn. Ska man bekräfta sina

Debatt: Bara 1/10 skolhuvudmän håller hög kvalitet

23 maj 2023 En färsk rapport från Friskolornas riksförbund, där vi sammanställt Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, och där det visar sig att bara drygt en av tio kommunala skolhuvudmän bland dem som myndigheten granskat, håller

Ny rapport: 9 av 10 skolor möter inte kvalitetskrav

15 maj 2023 Nära nio av tio skolhuvudmän möter inte Skolinspektionens krav på hög kvalitet avseende kvaltet i analysen av kunskaps- och trygghetsresultaten. Det visar en ny rapport från Friskolornas riksförbund där vi

Svensk skola i en ny tid – Fredrik Hillelson

05 maj 2023 Hur rekryterar man de bästa skolledarna? Fredrik Hillelson, vd på Novare, är en av Sveriges ledande experter på rekrytering. Han pratade i samband med Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens Svensk skola i