På den här sidan samlar vi nya lagar och regler som är relevanta för skolvärlden, så att du kan fördjupa dig när du vill – och i din egen takt.

Tystnadsplikt i fristående förskolor och skolor

För att skydda barns och elevers integritet i fristående förskolor och skolor gäller tystnadsplikt. För att förstå reglerna om tystnadsplikt måste man också känna till något om bestämmelserna om offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelserna som gäller för det offentliga, alltså för kommunala skolor. Läs mer

Dokumenthantering i fristående förskolor och skolor

För att förstå skillnaderna i regleringen för kommunala och fristående verksamheter inleder vi denna pm med en kort redogörelse för offentlighetsprincipen och varför den inte är tillämplig i fristående verksamheter. Läs mer

Öppenhetskrav/Mottagande och urval elever

Alla som vill har rätt att gå i en friskola, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Skollagen ställer krav på öppenhet, d.v.s. att alla elever ska tas emot i mån av plats, för att skolan ska bli godkänd och ha rätt till bidrag. Läs mer

GDPR

För Friskolornas riks­förbund är personlig integritet viktigt. Det är viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Läs mer