Ledarskapet åter i fokus i Skolinspektionens rapport

14 december 2017

Men man kan ju inte trolla med knäna. Finns de inte så finns de inte. Detta är ingen kvick fix.

Våra farhågor om att utredningen om fjärr- och distansundervisning skulle tassa fram försiktigt visade sig vara befogade

30 maj 2017

Vad kan vara viktigare än att huvudmännen får legala möjligheter att erbjuda den bästa undervisningen utifrån individens behov och skolans

Om du har tillfälligt bygglov

07 juni 2016

När tillfälliga bygglov upphör kan verksamheten inte fortsätta i fastigheten. Den som driver förskolan eller skolan måste då hitta nya

Innovativa lösningar passar inte in i det svenska skolsystemet

04 mars 2016

Bra idé som ger en bra vinna-vinna lösning kan man tycka. Problemet är bara att det inte går att göra

Fjärrundervisning till folket!

29 februari 2016

Det är märkligt hur svårt det är för oss i Sverige att nyttja teknikens möjligheter. Redan regeringen Bildt satte i

Komponentavskrivning i fastigheter

17 december 2015 Vi får många frågor om kommunernas ändrade lokalkostnader och vet att det är en av de poster i bidragsberäkningen som är svårast att gå igenom och hitta förklaringar till. Vi

Bra att Yrkesprogramsutredningen öppnar för undervisning på entreprenad

16 november 2015 Vi vet att det finns ett intresse hos eleverna för de yrkesutbildningar som har koppling till företag. En utformning av branschskolor där näringslivet är med vid utformningen och kanske också

Öppna för fjärrundervisning och minska risken för utanförskap

08 juli 2015 Om regeringen öppnar för fjärrundervisning, till exempel som en försöksverksamhet, kan de skolor som har kompetensen sälja den till skolor som saknar den. Ett snabbt sätt att se till att

Skolmåltider och elevhälsa på entreprenad – möjligheter och hinder för samverkan med kommuner

14 februari 2014 Med entreprenad avses att en skolhuvudman uppdrar åt någon annan att utföra vissa tjänster för skolans räkning. Att avtala om tjänster för att tillhandahålla skolmåltider och elevhälsa är tillåtet för

Om entreprenad i grundskolan – möjligheten att köpa undervisningstimmar av kommunen eller annan friskola

16 januari 2014 Om en skolhuvudman uppdrar åt någon annat att utföra vissa tjänster för skolans räkning är det en entreprenad. Entreprenad är möjligt på många områden inom skolområdet, men när det gäller