Friskolornas riks­förbund är bransch­organisationen för fristående förskolor och skolor. Alla som driver eller funderar på att starta en fristående förskola eller skola kan bli medlem i Friskolornas riks­förbund. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

 

 

Vad vi gör

Friskolornas riks­förbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika villkor för alla aktörer och fokus på kvalitet. Förskolor och skolor som är medlemmar i Friskolornas riks­förbund står bakom och arbetar i linje med förbundets etiska förhållningssätt.

 

Rådgivning 
Vi ger våra medlemmar råd och stöd i arbetet med att starta och driva verksamheten. På förbundet finns skoljuridisk experthjälpsom är särskilt inriktad mot dig som driver en fristående verksamhet. Vi kan också ge råd i mediehantering.

Tjänster och medlemsförmåner
Som medlem har du tillgång till ett antal tjänster och medlemsförmåner som gör det lättare och mer effektivt att bedriva din verksamhet.

Fakta och nyheter
På friskola.se hittar du nyheter som berör vårt verksamhetsområde och fakta om fristående förskolor och skolor. Som medlem får du en egen inloggning som ger dig mer information, fler tjänster och förmåner. Du får också vårt nyhetsbrev i en separat utgåva.

Utbildningar och konferenser
Förbundet anordnar utbildningar och konferenser om aktuella ämnen. Utbildningarna vänder sig i första hand till våra medlemmar, men även till personer som planerar att starta en fristående förskola eller skola. Medlemmar får ofta rabatt på saker vi arrangerar ihop med andra.

Opinionsbildning och påverkansarbete
Förbundet arbetar konstant med att förbättra villkoren för alla fristående förskolor och skolor. Det gör vi bland annat med hjälp av pressarbete, genom att ge ut rapporter och anordna seminarier och konferenser. Vi träffar även politiker och svarar på frågor från journalister, myndigheter och allmänheten om vår bransch och vad vi anser vara viktigt i svensk skola. I vårt pressrum hittar du våra senaste officiella kommentarer. Som medlem stödjer du arbetet för att förskolor och skolor ska kunna drivas på lika villkor som kommunala verksamheter.

Styrelse vald på årsmötet den 27 april 2021

Ordförande:

Sofia Larsen

Vice ordförande:

Marie Pilfalk 
Broholmsskolan
marie.pilfalk@broholmskolan.se

Ledamöter:

Tomas Harrysson
Virestads friskola ek. för
tomas@virestad.se

Stefan Koskinen
Almega

Fredrik Lindgren
Kunskapsskolan
fredrik.lindgren@kunskapsskolan.se

Bo Nyberg
Källskolan
bo.nyberg@kallskolan.se

Lisa Oldmark
AcadeMedia

Joakim Ollén
Kunskapsporten

Malin Stjernman 
Fridaskolorna
malin.stjernman@fridaskolorna.se

Anna Sörelius Nordenborg
Internationella Engelska Skolan

Anita Westerberg
Hudikskolan & Hudikgymnasiet
anita.westerberg@hudikgymnasiet.se

Patrik Åkesson
Ryssbygymnasiet

Valberedning

Valberedning vald vid årsmötet 27 april 2021

Ulrica Bennesved
Svenskt Näringsliv

Helena Bonnevie
Atvexa

Claes Bromander
Växjö Fria Gymnasium
claes.bromander@vaxjofria.se