Friskolornas riks­förbund är bransch­organisationen för fristående förskolor och skolor. Alla som driver eller funderar på att starta en fristående förskola eller skola kan bli medlem i Friskolornas riks­förbund.
Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

VAD VI GÖR

Friskolornas riks­förbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika villkor för alla aktörer och fokus på kvalitet. Förskolor och skolor som är medlemmar i Friskolornas riks­förbund står bakom och arbetar i linje med förbundets etiska förhållningssätt.

Rådgivning

Vi ger våra medlemmar råd och stöd i arbetet med att starta och driva verksamheten. På förbundet finns skoljuridisk experthjälpsom är särskilt inriktad mot dig som driver en fristående verksamhet. Vi kan också ge råd i mediehantering.

Tjänster och medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till ett antal tjänster och medlemsförmåner som gör det lättare och mer effektivt att bedriva din verksamhet.

Fakta och nyheter

På friskola.se hittar du nyheter som berör vårt verksamhetsområde och fakta om fristående förskolor och skolor. Som medlem får du en egen inloggning som ger dig mer information, fler tjänster och förmåner. Du får också vårt nyhetsbrev i en separat utgåva.

Utbildningar och konferenser

Förbundet anordnar utbildningar och konferenser om aktuella ämnen. Utbildningarna vänder sig i första hand till våra medlemmar, men även till personer som planerar att starta en fristående förskola eller skola. Medlemmar får ofta rabatt på saker vi arrangerar ihop med andra.

Opinionsbildning och påverkansarbete

Förbundet arbetar konstant med att förbättra villkoren för alla fristående förskolor och skolor. Det gör vi bland annat med hjälp av pressarbete, genom att ge ut rapporter och anordna seminarier och konferenser. Vi träffar även politiker och svarar på frågor från journalister, myndigheter och allmänheten om vår bransch och vad vi anser vara viktigt i svensk skola. I vårt pressrum hittar du våra senaste officiella kommentarer. Som medlem stödjer du arbetet för att förskolor och skolor ska kunna drivas på lika villkor som kommunala verksamheter.

VILL DU PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV?


Kansliet och förbundsordförande

Ulla Hamilton profil_2000

Ulla Hamilton VD

ulla.hamilton@friskola.se

+46725292770

Gudrun Rendling profil_2000

Gudrun Rendling – Förbundsjurist

gudrun.rendling@friskola.se

+4687627802

Mariette Dennholt profil_2000

Mariette Dennholt – Förbundsjurist

mariette.dennholt@friskola.se

+4687627811

Per-Arne Andersson profil_2000

Per-Arne Andersson – Förbundsordförande

+4687627811

Ylva Skoogberg profil_2000

Ylva Skoogberg – Kommunikatör /Presskontakt

ylva.skoogberg@friskola.se

+4687627812

Aaron Israelsson_2000

Aaron Israelson –  Strategisk kommunikation

aaron.israelson@friskola.se

+46722095780

Annika Renestam profil_2000

Annika Renestam – Kommunikationskonsult

annika.renestam@friskola.se

+460733650012

Christoffer Hökmark profil_2000

Christoffer Hökmark – Näringspolitiskt ansvarig

christoffer.hokmark@friskola.se

+46721468080

Friskolornas riks­förbund

Postadress:
Box 2726
102 53 Stockholm

Besöksadress:
Storgatan 19
Stockholm

Kontaktuppgifter till friskolor

Söker du kontaktuppgifter till friskolor kan du använda Skolverkets skolenhetsregister
Det uppdateras varje månad.

Interaktiv karta över friskolor i Sverige

Söker du kontaktuppgifter till friskolor kan du också använda vår interaktiva karta här

Kommunkartan

Med Friskolornas riksförbunds tjänst ”Kommunkartan” blir det lättare att hitta information om hur vanliga friskolorna är i just din kommun.
Till kommunkartan

dokument

Friskolornas riks­förbunds styrelse

Styrelse vald på årsmötet den 27 april 2023.

Ordförande:

Per-Arne Andersson
når du via info@friskola.se

Vice ordförande:

Marie Pilfalk 
Broholmskolan
marie.pilfalk@broholmskolan.se

Ledamöter:

Cecilia Carnefeldt
Kunskapsskolan

Stefan Koskinen
Almega

Lisa Oldmark
AcadeMedia

Joakim Ollén
Kunskapsporten

Jan Rosman
Johannesskolan

Malin Stjernman 
Fridaskolorna
malin.stjernman@fridaskolorna.se

Anna Sörelius Nordenborg
Internationella Engelska Skolan

Anita Westerberg
Hudikskolan & Hudikgymnasiet
anita.westerberg@hudikgymnasiet.se

Valberedning

Valberedning vald vid årsmötet 28 april 2022

Eva Ekendahl
Vendestigens förskola & skola

Ledamöter

Per Egon Johansson
RWS

Magnus Selberg
Nya Läroverket i Luleå AB

om vår webbsida