På den här sidan samlar vi domar och myndighetsbeslut som är relevanta för skolvärlden och mallar som underlättar för dig som behöver överklaga skolpengsbeslut eller annat. Sidan kommer att uppdateras inom kort.

Domar

Grundbelopp
Tilläggsbelopp – HFD TB
Skolinspektionen
Tillstånd
Tillsyn
Andra domar?

Beslut

JO
Skolinspektionen
DO
BEO

Mallar

På den här sidan hittar du mallar och exempel på överklaganden att utgå ifrån vid egna överklaganden.

Läs mer