FRISKOLORNAS RIKS­FÖRBUNDS STYRELSE

Styrelse vald på årsmötet den 27 april 2023.

Ordförande:

Per-Arne Andersson
når du via info@friskola.se

Vice ordförande:

Marie Pilfalk 
Broholmskolan
marie.pilfalk@broholmskolan.se

Ledamöter:

Cecilia Carnefeldt
Kunskapsskolan

Stefan Koskinen
Almega

Lisa Oldmark
AcadeMedia

Joakim Ollén
Kunskapsporten

Jan Rosman
Johannesskolan

Malin Stjernman 
Fridaskolorna
malin.stjernman@fridaskolorna.se

Anna Sörelius Nordenborg
Internationella Engelska Skolan

Anita Westerberg
Hudikskolan & Hudikgymnasiet
anita.westerberg@hudikgymnasiet.se