Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var

”Svensk skola i en ny tid” – tack till alla deltagare!

02 maj 2023

”Välkomna frågor och helt rätt fokus!” Tack för all respons på torsdagens årsmöteskonferens – Svensk skola i en ny tid

Prisbelönta Hudikgymnasiets rektor Lena Lingman om värderingar och höga förväntningar

22 november 2019

Lyssna på vår intervju med prisbelönta Hudikgymnasiets rektor Lena Lingman. Genom att ha tydliga värderingar och höga förväntningar på varje

Systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning

20 november 2019

Se och lyssna till Friskolornas webbinarium om systematiskt kvalitetsarbete och reslutatsstyrning utifrån Modellen med Mats Rosenkvist, Successful schools. Se webbinariet

Forskningen är tydligt – höga förväntningar oavsett elevens bakgrund är avgörande för resultatet

28 februari 2019 När man läser vad Lennart Grosin skriver, som också har täckning i internationell forskning och nyligen också bekräftats av Maria Jarl mfl i boken "Att organisera för skolframgång - strategier

Skolor ska ha kompetens att välja digitala lärresurser

26 februari 2019 Fungerande digitala ekosystem och kunskap för att värdera, välja och använda digitala läromedel, tjänster och produkter. Det är vad skolor behöver just nu för att digitaliseringen i utbildningssektorn ska bli

Kräv pengbeslut som går att överklaga – använd vår mall

17 januari 2019 Friskolornas riksförbund har tagit fram en mall du kan använda för att begära överklagningsbara pengbeslut från kommunen. Om beslutet från kommunen inte är ställt till till just din skola är

Överlämning vid elevs byte av skola eller skolform

17 januari 2019 Vi har fått frågor om vad som gäller kring några av de nya bestämmelserna som började gälla 1 juli 2018. En återkommande fråga handlar om överlämning av uppgifter om elev

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018 Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger i en intervju med Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton att