Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Debatt: Bara 1/10 skolhuvudmän håller hög kvalitet

23 maj 2023

En färsk rapport från Friskolornas riksförbund, där vi sammanställt Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, och där det visar sig att bara drygt en

Ny rapport: 9 av 10 skolor möter inte kvalitetskrav

15 maj 2023

Nära nio av tio skolhuvudmän möter inte Skolinspektionens krav på hög kvalitet avseende kvaltet i analysen av kunskaps- och trygghetsresultaten.

Svensk skola i en ny tid – Fredrik Hillelson

05 maj 2023

Hur rekryterar man de bästa skolledarna? Fredrik Hillelson, vd på Novare, är en av Sveriges ledande experter på rekrytering. Han

Svensk skola i en ny tid – Embla Persson

05 maj 2023

Vilka är svensk skolas stora utmaningar? Embla Persson, ordförande i Sveriges Elevkårer, pratade i samband med Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens Svensk

Svensk skola i en ny tid – Torkel Klingberg

04 maj 2023 Vad har hjärnforskningen att lära alla som jobbar inom skolan? Torkel Klingberg, hjärnforskare vid Karolinska institutet, berättar om hur hjärnan jobbar med inlärning och vilka utmaningar teknik och digitaliseringen ställer

Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022 Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte finns någon faktor som är lika viktig för att det

Grundskolorna där eleverna inte når gymnasiet

01 december 2022 En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som går ut årskurs nio har behörighet till gymnasiet. Ett underbetyg

Skolorna som misslyckas

01 december 2022 En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som går ut årskurs nio har behörighet till gymnasiet. Ett underbetyg

Jens Eriksson om utredningen om gymnasiedimensionering

26 juni 2020 Utredningen om gymnasiedimensioneringen presenterades nyligen med flera förslag som avsevärt skulle byråkratisera hur stora, var och vilka gymnasieutbildningar som ska erbjudas landets elever. Hör Friskolornas representant i utredningen, Jens Eriksson,