Friskolornas riksförbund har träffat ett samarbetsavtal med Lokalrevisioner AB. Samarbetet ger medlemmar i Friskolornas riksförbund möjlighet att ta hjälp i hyres- och skattefrågor.

Lokalrevisioner kan bland annat identifiera fastigheter som används som skolfastigheter men är taxerade som lokal- eller industrifastigheter och därmed är belagda med fastighetsskatt, när de skulle vara taxerade som skolbyggnad och därmed skattebefriade.

Lokalrevisioner erbjuder även medlemmar i Friskolornas riksförbund:

  • Rådgivning i avtalsfrågor
  • Hjälp vid hyresförhandlingar
  • Kontroll av befintligt hyreskontrakt
  • Hjälp med andra skattefrågor

Läs mer om samarbetet mellan Friskolornas riksförbund och Lokalrevisioner här

 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra