Stöd i hyres- och skattefrågor för medlemmar i Friskolornas riks­förbund

Friskolornas riksförbund har träffat ett samarbetsavtal med Lokalrevisioner AB. Samarbetet ger medlemmar i Friskolornas riksförbund möjlighet att ta hjälp i hyres- och skattefrågor.

Lokalrevisioner kan bland annat identifiera fastigheter som används som skolfastigheter men är taxerade som lokal- eller industrifastigheter och därmed är belagda med fastighetsskatt, när de skulle vara taxerade som skolbyggnad och därmed skattebefriade.

Lokalrevisioner erbjuder även medlemmar i Friskolornas riksförbund:

  • Rådgivning i avtalsfrågor
  • Hjälp vid hyresförhandlingar
  • Kontroll av befintligt hyreskontrakt
  • Hjälp med andra skattefrågor

Läs mer om samarbetet mellan Friskolornas riksförbund och Lokalrevisioner här