Friskolornas riksförbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika villkor för alla aktörer och fokus på kvalitet. Som medlem får du en rad fördelar och bidrar till att friskolorna kan agera som en gemensam kraft i samhället och den politiska debatten.
Medlemsavgiften är 0,07 procent av medlemmens senast kända årsomsättning upp till 150 miljoner kronor och 0,01 procent på årsomsättningen därutöver. Minimiavgiften är 2 500 kronor.
Maxavgiften är 400 000 kronor. 

Friskolornas riksförbunds styrelse beslutar om en ansökan om ordinarie medlemskap/observatörsmedlemskap ska beviljas. Inför det beslutet sker en bedömning som bl a handlar om att granska om det finns rapporter från Skolinspektionen som berör den sökande.

Du som funderar på att starta en fristående verksamhet inom barnomsorg eller skola kan ansöka om ett observatörmedlemskap. Medlemsavgiften för ett observatörsmedlemskap är 1500 kronor.

VAD FÅR DU SOM MEDLEM?