Friskolornas riks­förbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika villkor för alla aktörer och fokus på kvalitet.
Som medlem får du en rad fördelar och bidrar till att friskolorna kan agera som en gemensam kraft i samhället och den politiska debatten.

 

Gör en medlemsansökan