Här hittar du klargörande sammanställningar från våra förbundsjurister

Varför upphandlas inte skolverksamhet?
Välfärdstjänster som exempelvis hemtjänst, vårdcentraler och familjehem upphandlas av det offentliga. Skolverksamhet är dock ett av undantagen. Nu höjs röster för att även skola ska upphandlas enligt någon av de befintliga modellerna för att öka kontrollen och förutsägbarheten. Vilka skulle effekterna av det bli? Läs vår PM Varför inte upphandla skolverksamhet?

Vad menas med koncern?
Det framhålls ofta i debatten om friskolor att koncernerna tar över i förhållande till de små friskolorna. Sällan, eller rättare sagt aldrig, definieras vad som menas med ordet koncern. Vi har därför gått igenom lagstiftningen och frågat berörda myndigheter. Läs vår PM Vad menas med koncern?

Internationella skolor och IB-utbildning
Det finns många olika varianter på skolor med någon form av internationell inriktning. De kan drivas både i kommunal och fristående regi. Vanligen handlar det om olika former av profiler och inriktningar inom ramen för det svenska skolväsendet och skolorna följer ändå svenska läroplaner, kursplaner och har svensk betygssättning.

Men några skolor bedriver utbildning såsom internationella skolor och vi vill försöka minska begreppsförvirringen och förklara hur en sådan skola fungerar och vilka elever som har rätt att gå där. Läs vår PM Internationella skolor och IB-utbildning