Vi kan nu meddela att Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kommer till Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens. Vi ser mycket fram emot ministerns medverkan! Du som är medlem kan nu anmäla dig till konferensen.

Årsmöteskonferensen är en heldagskonferens torsdagen den 14 april i Stockholm. Själva årsmötet är på eftermiddagen.

Övriga programmet håller just på att ta form. Utan att alla detaljer är klara kan vi avslöja att konferensen kommer handla om några av de mest centrala frågorna för svensk skola just nu.

Läs mer om årsmötet i kalendern

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra