Dom i Kammarrätten stoppar möjligheten till retroaktiv skolpeng

15 juni 2023

N Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar. Kom ihåg mig Glömt lösenordet?

Nya lagar och regler halvårsskiftet 2023

14 juni 2023

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. Vissa har vi berättat om tidigare i

Skyddad: Kvalitetsworkshop

13 februari 2023

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

Tiden för inrapportering av årsomsättning är avslutad

27 januari 2023

Friskolornas riks­förbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika

Rapportera in årsomsättning för 2021

22 februari 2022

För att kunna räkna ut medlemsavgiften behöver vi uppgifter om senast kända årsomsättning. Medlems­avgiften är 0,07 % av medlemmens senaste

HR Fokus – Löneadministrativ lösning för friskolor

23 januari 2022 HR Fokus AB har utvecklat programmet Skolboxen som beräknar ferielön och uppehållslön för de kollektivavtal som finns bland friskolor (Almega, KFO och KFS).

Ny visselblåsarlag – starkare skydd och nya krav på arbetsgivare

17 december 2021 Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, s k visselblåsare. De nya reglerna börjar gälla

KRAFT Ledarutveckling

02 december 2021 I samarbete med KRAFT Ledarutveckling erbjuder Friskolornas riksförbund förbundets medlemmar möjlighet till ledar- och verksamhetsutveckling. KRAFT Ledarutveckling jobbar med hållbart och långsiktigt ledarskap som utgår från den egna verksamheten och

BTJ – Ladda ditt skolbibliotek

04 juni 2020 I samarbete med Friskolornas riksförbund erbjuder BTJ skolbibliotekslösningar som ger rätt förutsättningar för att lyfta läsglädje och lärande. Medlemmar i Friskolornas riksförbund har 10–15 procent rabatt på media och upp

Slöjdfokus

24 april 2020 Friskolornas riksförbund och Slöjdfokus har slutit ett samarbetsavtal som innebär att medlemmar i Friskolornas riksförbund får rabatt på Slöjdfokus produkter. Slöjdfokus är en av de ledande leverantörerna i Skandinavien på