Hamilton: Svante Pääbo verkar jättehäftig

29 december 2022

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, summerar året som gått i Dagens Samhälle. Hon andas ut över att pandemin är

DI:s ledare: Regeringen måste sluta bekämpa friskolorna

28 september 2020

Lördagen den 5 september publicerade Dagens Industris ledarskribent Lotta Engzell-Larsson en artikel som tydligt beskriver problemen med den rådande friskolepolitiken.

Vad innebar egentligen friskolereformen?

08 juli 2020

Vad innebar egentligen friskolereformen? En folkhemsreform där varje elev fick välja skola oberoende av föräldrarnas plånbok? När friskolereformen fyllde 25

Fler myndigheter löser inte skolans kompensatoriska uppdrag

27 april 2020

– Att i ett läge där svenska skolresultat äntligen är på väg uppåt föreslå en omfattande omorganisation av svensk skola är

Har vi en ideologiskt blind utbildningsminister?

03 september 2019

Jag har svårt att se hur något kan vara viktigare än att se till att skolorna i de 104 kommunerna

Skolverket – särskilda statsbidrag och samverkan för bästa skola

08 juli 2019 Add value skulle hjälpa oss att se skolans bidrag till höjda kunskapsnivåer

Vi har 118 skolhuvudmän (vara 104 är kommuner) där minst var 5:e elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet

19 juni 2019 Borde inte ministerns "one-liner" vara Kommunala skolor ska bidra bättre till bra kunskapsresultat än idag. ?

Ta professorernas idé Anna Ekström

28 maj 2019 Det känns väldigt märkligt att diskussionen om svensk skolas resultat och kvalitet handlar om att förbjuda mobiltelefoner. Det är hög tid att lyfta blicken, se vad som händer i omvärlden

Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande

02 maj 2019 En förändring av regelverket måste ha sin grund i att det finns ett problem att lösa. I detta fall hänvisas det till att offentlighetsprincipen tillämpas i offentliga verksamheter men det

Bra med utvärdering av statsbidraget men orimligt att inte avvakta resultatet

30 april 2019 Det rimliga borde ju vara att statsbidraget, som 2019 uppgår till 3,5 miljarder kronor, inte kommer att förstärkas förrän utvärderingen är gjord. Förhoppningsvis inser centern och liberalerna detta.