Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter

Debatt: Kommunpolitiker är också skolhuvudmän

09 juni 2023

När vi gjorde en sammanställning av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visade det sig att det finns 113 kommunala grundskolor där över 30

Hamilton: Fel fokus i skoldebatten

23 maj 2023 I en ny rapport har Friskolornas riksförbund sammanställt Skolinspektionens kvalitetsgranskningar avseende bland annat huvudmannens analys av studieresultat och trygghet. Bara en av tio huvudmän möter Skolinspektionens krav på hög kvalitet. Hos 33

Debatt: Östersund håller inte hög skolkvalitet

23 maj 2023 Med anledning av rapporten Skolinspektionens kvalitetsgranskning från Friskolornas riksförbund skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, en debattartikel i Östersunds-Posten om Östersunds kommun, som är en av de kommuner som

Debatt: Bara 1/10 skolhuvudmän håller hög kvalitet

23 maj 2023 En färsk rapport från Friskolornas riksförbund, där vi sammanställt Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, och där det visar sig att bara drygt en av tio kommunala skolhuvudmän bland dem som myndigheten granskat, håller

Lärare sätter inte medvetet fel betyg för att ”locka elever”

19 maj 2023 Ett system som lämnar allt för stort tolkningsutrymme gör det svårt att sätta rätt betyg. Det betyder inte att läraren saknar kompetens, bara att systemet gör deras yrkesutövning svår –

Varför är friskoleelevernas utbildning mindre värd, Edholm?

21 april 2023 Lotta Edholms utspel är ett osedvanligt nonchalant sätt att berätta för 430 000 friskoleelever att de är mindre värda. Vart har individperspektivet tagit vägen hos skolministern och hennes kollegor i regeringen?