Inrapportering av årsomsättning

18 januari 2024

Friskolornas riks­förbund arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika

Nya lagar och regler halvårsskiftet 2023

14 juni 2023

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. Vissa har vi berättat om tidigare i

Rekommendation om överklagande av skolpengsbeslut

19 december 2022

Från förvaltningsrättslig prövning till laglighetsprövning Enligt skollagen och skolförordningen ska kommunen fatta beslut om skolpeng-grundbelopp utifrån sin egen budget för

Om pengbesluten för år 2023

16 december 2022

På grund av valåret är många kommuner försenade med sitt budgetarbete och därmed också skolpengsbesluten för 2023. Många kommuner hanterar

Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access

16 december 2022

Ett förhandstillstånd som förenklar Skolkopieringsavtalet är ett tillstånd som underlättar när lärare och elever kopierar och delar upphovsrättsskyddade texter, bilder

Nya lagar och regler 2023

15 december 2022 Direkt efter årsskiftet börjar några nya lagar och regler att gälla som vi vill informera om.   Nya regler kring rektors beslut om att en elev ska gå om en

Tystnadsplikt i fristående förskolor och skolor

27 september 2022 För att skydda barns och elevers integritet i fristående förskolor och skolor gäller tystnadsplikt. För att förstå reglerna om tystnadsplikt måste man också känna till bestämmelserna om sekretess och offentlighetsprincipen

HR Fokus – Löneadministrativ lösning för friskolor

23 januari 2022 HR Fokus AB har utvecklat programmet Skolboxen som beräknar ferielön och uppehållslön för de kollektivavtal som finns bland friskolor (Almega, KFO och KFS).

SPAR – Möjlighet att enkelt få ut uppgifter om elevers vårdnadshavare

10 januari 2022 Fristående förskolor och skolor har sedan förra året möjlighet att elektroniskt via SPAR få tillgång till uppgifter om vem som är barns vårdnadshavare. Vi har fått frågor om vårdnadshavare i

Nya bestämmelser på skolans område 2021

15 januari 2021 Under året träder några nya lagar och regler i kraft. Några av dem har vi även tidigare informerat om. Flera av dem har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen