Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Se frukostseminariet – ”Skolan som brottsplats” i efterhand

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Hon är Sveriges bästa lärare

13 juni 2023

Sveriges bästa lärare 2023 har korats. Marie Gustafsson, matematiklärare på Vendestigens skola, är årets stolta mottagare av den hedervärda utmärkelsen.

Grattis Teach for Sweden

08 mars 2023

Det sägs ofta att lärare är viktiga och det är sant. Men vad eleverna lär sig i skolan är också

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

29 oktober 2021 Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (U2021/003373) Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i ovanstående promemoria och vill lämna följande

Anställer friskolor obehöriga lärare för att hålla nere kostnaderna?

15 juni 2021 Vi frågar rektor Zandra Jakobsson om hur hon tänker kring anställning av behöriga respektive obehöriga lärare.  

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, om ett nytt professionsråd

13 mars 2021 Lärarnas Riksförbund har bildat ett professionsråd som består av yrkesverksamma lärare från olika delar av skolväsendet samt forskare med inriktning utbildning och skola. Professionsrådet ska proaktivt bidra till att lärarprofessionen

UKÄ visar obarmhärtigt skolans stora utmaning – lärarbristen

09 november 2019 Universitetskanslersämbetet, UKÄ, kom nyligen med en rapport som på 40 sidor tydliggör vilka enorma utmaningar som bl a skola och vård står inför när det gäller kompetensförsörjningen. UKÄ har analyserat

Eleverna betalar priset för lärarfackens skråtänkande

03 september 2019 Läs debattartikeln i Dagens Samhälle där vi kritiserar lärarfacken för att de saknar lösningar här och nu på dagens lärarbrist. Lärarfacken säger nej till att Skolverket ska erbjuda obehöriga lärare en