Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

10 maj 2023

Friskolornas riksförbunds yttrande över Skolverkets förslag om ändringar i förordningstext samt Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om tilläggsbelopp för extraordinära

Statens ansvar för skolan

28 mars 2023

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53) Friskolornas riksförbund (förbundet) har

Bättre anpassad undervisning i grundskolan, specialskolan och sameskolan

23 mars 2023

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Bättre anpassad undervisning i grundskolan, specialskolan och sameskolan Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att

Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv

19 januari 2023

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) Förbundet har getts

Vår demokrati – värd att värna varje dag

25 november 2022

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28)   Förbundet har getts möjlighet

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

07 november 2022 Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

26 oktober 2022 Friskolornas riksförbunds yttrande över departementspromemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå, U2022/02568 Friskolornas riksförbund (nedan förbundet) har

Rätt mottagare – Granskning och integritet

19 maj 2022 Friskolornas riksförbunds yttrande över slutbetänkandet Rätt mottagare – Granskning och integritet, SOU 2021:99 Friskolornas riksförbund (nedan förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i ovanstående slutbetänkande och vill

Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

13 maj 2022 Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning, U2022/01678 Friskolornas riksförbund (nedan förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande med

Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

22 december 2021 Friskolornas riksförbunds yttrande över slutbetänkandet Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70) Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i rubricerat betänkande