Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

För barn och unga i samhällsvård

22 mars 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66) Förbundet har getts möjlighet att lämna synpunkter

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

14 januari 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69) Förbundet har getts möjlighet att

Verktyg för att stärka arbetet för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

09 november 2023

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn (Ds

Samhället mot skolattacker

30 oktober 2023

Friskolornas riksförbunds yttrande över delbetänkandet Samhället mot skolattacker (SOU 2023:28) Ladda ned Samhället mot skolattacker_SOU2023_28 Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts

Informationsförsörjning på skolområdet

18 oktober 2023 Friskolornas riksförbunds yttrande över delbetänkandet Informationsförsörjning på skolområdet – Skolverkets ansvar (SOU 2023:21) Förbundet har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående delbetänkande och vill lämna följande yttrande. Sammanfattning Förbundet

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

10 maj 2023 Friskolornas riksförbunds yttrande över Skolverkets förslag om ändringar i förordningstext samt Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder Förbundet har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående

Statens ansvar för skolan

28 mars 2023 Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53) Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerat betänkande och

Bättre anpassad undervisning i grundskolan, specialskolan och sameskolan

23 mars 2023 Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Bättre anpassad undervisning i grundskolan, specialskolan och sameskolan Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i rubricerad promemoria och får anföra

Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv

19 januari 2023 Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) Förbundet har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande. Förbundet har valt