Nedan finns en sammanställning av hur ägarbilden såg ut i februari 2023 för de friskolor som enligt Skolverkets enhetsregister har fem eller fler skolenheter inom grund- och gymnasieskolan (anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola är inkluderade). Bland de 21 ägare som har fem eller fler skolenheter inom grundskola och gymnasieskolan ägs 10 av privatpersoner, varav 2 personalägda, 1 av en investeringsfond, 2 av företag, 3 är stiftelseägda och 5 är börsnoterade.[1]

AcadeMedia AB

Börsnoterat. Störst ägare är familjeföretaget Mellby Gård AB. Näst störst är Capital Group och Nordea. Driver 78 grundskolor (varav 68 med F-klass och 1 grundsärskola) med cirka 25 200 elever och 152 gymnasieskolor med cirka 44 400 elever.

Ansgarskolorna AB

Ägs av Stiftelsen Livets Ord. Driver 5 grundskolor (varav 2 med F-klass och 1 anpassad grundskola) med cirka 700 elever och 1 gymnasieskola, som inkluderar en anpassad gymnasieskola, med cirka 100 elever.

Aprendere AB

Börsnoterade på First North Growth Market. Största ägarna är Bellissima Holding AB och Netsom AB. Driver 7 grundskolor och 7 gymnasieskolor med 1272 elever. 3 skolor är kombinerade anpassad- grundskola och  gymnasieskola, 2 är resursskolor och 1 är en kombinerad resurs- och anpassad grundskola.

Atvexa AB

Ägs av DeMina Skolintressenter AB. Driver 39 grundskolor (varav 26 med F-klass och 1anpassad  grundskola med cirka 7 300 elever.

Cedergrenska AB

Börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Största ägare är Niklas Pålsson och Håkan Söderström. Driver 10 grundskolor (varav 7 med F-klass och 2 resursskolor) med 2450 elever och 5 gymnasieskolor med 3 400 elever.

Dibber AB

Privatägt familjeföretag. Driver 14 grundskolor (av vilka 3 är anpassade grundskolor) med cirka 2 300 elever.

Fridaskolorna AB

Personalägt företag. Största ägare är Malin Stjernman och Birgitta Arosenius.

Driver 6 grundskolor med 3 221 elever och 2 gymnasieskolor med 471 elever.

Futuraskolan AB

Ägs av Tisenhult Gruppen AB. Driver 7 grundskolor (varav 1 internationell grundskola) med 2 336 elever.

Internationella Engelska Skolan AB

Privatägt företag. Största ägare är Paradigm Value Fund Sicav och Paradigm Capital LP. Näst största är The Hans and Barbara Bergström Foundation. Driver 45 grundskolor (varav 12 med F-klass) med cirka 31 000 elever och en gymnasieskola med cirka 700 elever.

Jensen Education AB

Privatägt familjeföretag. Driver 13 grundskolor (varav fem med F-klass) med cirka 3 700 elever och 16 gymnasieskolor med 4 400 elever.

Kunskapsskolan i Sverige AB

Privatägt familjeföretag. Driver 29 grundskolor (varav 1 resursskola) med cirka 12 200 elever och 7 gymnasieskolor med cirka 2 400 elever.

Lärandegruppen i Sverige AB

Privatägt företag. Driver 8 grundskolor (varav 7 med F-klass och 1 resursskola) med cirka 2 300 elever och 23 gymnasieskolor med cirka 3 800 elever.

Magelungen Utveckling AB*

Personalägt företag. Driver 11 grundresursskolor med 274 elever och 6 gymnasieresursskolor med 600 elever.

Nytida AB*

Ägs av börsnoterade Ambea AB. Driver 5 grundresursskolor (varav 2 i kombination med behandling) samt 7 anpassade grund- och/eller gymnasieskolor med cirka 400 elever totalt.

Raoul Wallenbergskolorna AB

Privatägt företag. Driver 6 grundskolor (varav 3 med F-klass) med 2 800 elever.

Stadsmissionens Skolstiftelse

Stiftelseägd verksamhet. Driver 6 gymnasieskolor med cirka 2 700 elever.

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola

Stiftelseägd verksamhet. Driver 4 grundskolor (varav 1 med F-klass) med cirka 1 690 elever och 4 gymnasieskolor med cirka 2 360 elever.

Tellusgruppen AB

Börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Största ägare är Bina Holding AB. Driver 7 grundskolor (varav 4 med F-klass) med cirka 890 elever.

Thoréngruppen AB

Privatägt företag. Driver 16 grundskolor (varav 11 med F-klass) med cirka 3 700 elever och 39 gymnasieskolor med cirka 9 500 elever.

Utvecklingspedagogik Sverige AB*

Privatägt företag. Driver 4 anpassade grundskolor (varav 1 med F-klass) med 341 elever och 3 anpassade gymnasieskolor med cirka 273 elever.

Watma Education AB

Privatägt företag. Driver 8 grundskolor med cirka 2 300 elever och 8 gymnasieskolor med cirka 2 500 elever.

*Har en huvudsaklig verksamhet inom resursskola och/eller anpassad skola, vilket innebär att de har ett begränsat mottagande.

[1] Respektive organisations uppgifter februari 2023.