Stödmaterial om klagomålshantering

Klagomål mot en skola kan ge viktig information till huvudmannens kvalitetsarbete. Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett stödmaterial om klagomålshantering. Här finns en guide för självskattning och förslag på hur en skola eller skola kan informera om hur klagomål hanteras.

Stodmtrl_klagomal_2018.JPGLadda ner stödmaterialet här (Pdf, nytt fönster)

Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett stödmaterial om klagomålshantering. Materialet innehåller bl a en användbar guide för självskattning av sin egen klagomålshantering. Det finns också exempel på hur information om hur klagomål hanteras kan se ut på skolans webbplats.

Viktig information till kvalitetsarbetet

Det finns mycket att vinna för alla inblandade om klagomål riktas direkt till huvudmannen och förskolan eller skolan, istället för till Skolinspektionen. En väl fungerande klagomålshantering ger huvudmannen möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. Detta bidrar till att problem kan lösas snabbare och närmare barnet eller eleven.

Klagomålshanteringen kan också ge viktig information till huvudmannens och förskolan eller skolans kvalitetsarbete, vilket kan bidra till högre kvalitet i verksamheterna för alla barn och elever. Rätt ordnad kan klagomålshanteringen även bidra till en ökad resurseffektivitet och minskad administration.

Vi hoppas att denna skrift ska underlätta för huvudmän att hantera frågan om klagomålshantering på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Skolinspektionen samt kommunala och enskilda huvudmän har givits möjlighet att lämna synpunkter vid framtagandet av materialet.