Stödmaterial om klagomålshantering

Klagomål mot en skola kan ge viktig information till huvudmannens kvalitetsarbete. Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett stödmaterial om klagomålshantering. Här finns en guide för självskattning och förslag på hur en skola eller skola kan informera om hur klagomål hanteras.