I sociala medier delar vi på Friskolornas riksförbund med oss av vårt arbete för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika villkor för alla aktörer och fokus på kvalitet.

Vi lyfter frågor som är viktiga för våra medlemmar, visar vårt arbete med att konstant med att förbättra villkoren för alla fristående förskolor och skolor. Vi publicerar även inlägg från skoldebatten, vad som händer inom skolpolitiken och det senaste inom skolforskningen samt annat som har koppling till skola och utbildning.

Att valfrihet, lika villkor och kvalitet är viktigt för oss återspeglar sig tydligt i våra sociala kanaler.

Kommentera gärna våra inlägg och bidra till diskussion och reflektion! Vi lyssnar på både beröm och kritik, och bemöter frågor och kommentarer så snabbt vi har möjlighet.

Vi modererar och tar bort kommentarer som strider mot lagen. Till exempel tar vi bort och anmäler kommentarer som innehåller personangrepp, hot och trakasserier. Vi accepterar inte kommentarer som kränker integriteten och människovärdet, diskriminerar eller uppmanar till våld eller hat mot en individ eller en folkgrupp.

Vi tar även bort inlägg och kommentarer som inte håller sig till ämnet, inte bidrar med något positivt eller konstruktivt. Vi tar även bort näst intill identiska kommentarer som återkommer oavsett ämne samt kommentarer som innehåller ogrundade påståenden om våra medlemmar eller andra fristående skolhuvudmän.

Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att raderas, när som helst och utan förvarning. Den som vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy blockeras från våra konton.