”Nationell statistik kan förebygga skolfrånvaro”

10 december 2018

Skolor och huvudmän behöver få hjälp att bättre hantera situationen kring så kallade hemmasittare, elever som inte kommer till skolan.

Skolverket föreslår mer fjärrundervisning

15 november 2018

Fjärrundervisning ökar elevers tillgång till såväl utbildning, som undervisning av behöriga lärare. Det ökar också möjligheten för huvudmän att ha

Har du och dina kollegor genomfört Sveriges bästa utvecklingsprojekt?

30 oktober 2018

Har du och dina kollegor genomfört Sveriges bästa utvecklingsprojekt? Delta i GötaPriset och var med och sprid dina erfarenheter till

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Stödmaterial om klagomålshantering

18 september 2018

Klagomål mot en skola kan ge viktig information till huvudmannens kvalitetsarbete. Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit

Lärarlöner i fristående och kommunala skolor

12 september 2018 Vid en första anblick ser det ut som att de flesta lärartyperna har lägre lön i friskolor än i kommunala skolor. Men skillnaderna kan förklaras av lärares ålder och tidpunkten

Elev på Marina Läroverket: ”Det förberedde en för vuxenlivet helt enkelt”

11 september 2018 Sebastian Engstrand besöker friskolefartyget Älva mellan seminarierna i Almedalen. Han tog studenten från Marina Läroverket 2015 och minns särskilt den nära relationen till lärarna som alltid hade tid att hjälpa

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018 Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan kommunala och fristående förskolor och skolor efterlevs. Deloitte föreslår ett

Friskolornas riksförbund i Almedalen 2018 – hela programmet

21 juni 2018 Friskolornas riksförbund har evenemang i Almedalen måndagen den 2 juli till torsdagen den 5 juli. Här hittar du hela programmet.