Vd intervjuar Sofia Norén på LegiLexi

16 juni 2023

Varför blir svenska elever allt sämre på att läsa? Sofia Norén, från stiftelsen LegiLexi, hjälper skolor som vill stärka läsutvecklingen

Hamilton: Svante Pääbo verkar jättehäftig

29 december 2022

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, summerar året som gått i Dagens Samhälle. Hon andas ut över att pandemin är

Ny rapport om medias bevakning av friskolefrågan

23 september 2021

Ger nyhetsmedier en korrekt bild av forskningsläget om skolval och friskolor? Det är ämnet för en ny rapport från Näringslivets

Läs mer om friskoledebatten

02 februari 2021

Några höjdpunkter från höstens intensiva friskoledebatt Debattartiklar Under hösten av ett flertal debattartiklar publicerats – exempelvis i Dagens Samhälle –

Nya bestämmelser på skolans område 2021

15 januari 2021

Under året träder några nya lagar och regler i kraft. Några av dem har vi även tidigare informerat om. Flera

WEBBSÄND KONFERENS – Se skolans verkliga utmaningar – alla ska med

06 december 2020 17 september bjöd Friskolornas riksförbund in till konferens med temat – Se skolans verkliga utmaningar – alla ska med.  Hela konferensen finns i nedanstående film. Vill du se varje programpunkt

Vad tycker Friskornas riksförbund om beslutet att sluta publicera skolstatistiken?

08 oktober 2020 Nu blir den gamla skolstatistiken för både kommunala och fristående skolor återigen tillgänglig på Skolverkets webbplats. Även en tidigare version av skolenhetsregistret återpubliceras. Återpubliceringen sker succesivt under kommande vecka. Friskolorna

DI:s ledare: Regeringen måste sluta bekämpa friskolorna

28 september 2020 Lördagen den 5 september publicerade Dagens Industris ledarskribent Lotta Engzell-Larsson en artikel som tydligt beskriver problemen med den rådande friskolepolitiken.   Läs artikeln på DI.se Läs artikeln som PDF

Vad säger skolforskningen om skolvalet och friskolor?

17 juli 2020 För alla er som söker information om vad forskningen säger om vilka effekter som skolvalet och friskolor haft på skolans kvalitet, likvärdighet, segregation och betygsättning så finns det nu två

Barnkonventionen blir egen lag den 1 januari 2020

28 november 2019 FN:s konvention om barnets rättigheter ratificerades (antogs) av Sverige år 1990. Sedan dess har den påverkat all svensk lagstiftning som rör barn och ungdomar. Nu har vår riksdag beslutat att