Vid en första anblick ser det ut som att de flesta lärartyperna har lägre lön i friskolor än i kommunala skolor. Men skillnaderna kan förklaras av lärares ålder och tidpunkten för statistikinsamlingen. Det visar en analys av Almega. Analysen visar också att lärare har haft en snabb löneutveckling.

Ladda ner hela analysen här (Pdf, nytt fönster)

Rektorer, grundskollärare och förskollärare som arbetar i verksamheter som är medlemmar i Almega Tjänsteföretagen tjänar mer än de som arbetar i kommunala verksamheter (2017). Gymnasielärare, yrkeslärare och förskolechefer har däremot högre lön i kommunala verksamheter. Det framgår i en analys av Almega.

lärarlön_2017_1.jpg

Vid en första anblick ser det ut som att SCBs officiella lönestatistik visar att persona l i friskolor har lägre löner än kommunalt anställda. Men Almegas analys tar hänsyn till den åldersskillnad som finns mellan de olika sektorerna. Personalen är yngre i privat sektor och skillnaden i åldersstruktur förklarar mellan 100 och 1 500 kronor av den officiella löneskillnaden mellan anställda i Almega Tjänsteföretagens medlemsföretag och anställda i kommunal sektor.

Lönestatistiken för lärare i privat sektor släpar efter ett år

Förutom att ålder påverkar löneskillnaden släpar också den officiella lönestatistiken för privat anställda i förskolor och skolor efter ett år. Det beror på att kommunalt anställdas löner revideras på våren och är justerade vid SCBs statistikinsamling i september. Privat anställdas lönerevision sker i september och merparten av de löner som rapporteras in är på föregående års nivå.

Almega skriver också att storleken på staden där skolan ligger kan påverka skillnader i lön och hänvisar till en rapport av Lärararförbundet (2013). Att friskolor är vanligare i storstäder kan förklara ett högre genomsnittligt löneläge, men Almega skriver att det inte går att kontrollera för den kommunala sektorn med den statistik som finns tillgänglig.

Också storleken på företaget kan förklara skillnader i lön enligt Almega. Mindre friskolor har ett något lägre löneläge i genomsnitt än större skolor. Men det finns inte heller här uppgifter om hur det ser ut i kommunal verksamhet och därför går det inte att göra en jämförande analys.

lärarlön_2017_2.jpg

Almega skriver också att lönespridningen ökar bland lärare, men är högst och ökar mest i kommunala skolor.  Löneutvecklingen har också varit snabb, speciellt för gymnasielärare som från 2014 till 2017 har haft en genomsnittlig löneökningstakt per år om 6,1 procent.

Intervju med Oscr Scheja, löneexpert på Almega som genomfört analysen (Youtube, nytt fönster)

 

Vd intervjuar: Johan Norberg om skolföretagande

04 oktober 2023

Många kritiserar den så kallade välfärdskapitalismen inom skolans värld. Och vem är bättre skickad att svara på om friskolesektorn är

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Se frukostseminariet – ”Skolan som brottsplats” i efterhand

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst