Skolverket föreslår mer fjärrundervisning

Fjärrundervisning ökar elevers tillgång till såväl utbildning, som undervisning av behöriga lärare. Det ökar också möjligheten för huvudmän att ha ett flexibelt utbud av ämnen och kurser.

Det skriver Skolverket i sin slutredovisning till regeringen efter att ha följt upp hur fjärrundervisning används inom bl a grundskolan och gymnasieskolan.

Skolverket föreslår för regeringen att fjärrundervisning tillåts i fler ämnen än idag och säger också att även yngre elever vid särskilda skäl kan delta i fjärrundervisning.

Ladda ner Skolverkets slutredovisning här (nytt fönster)