FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan kommunala och fristående förskolor och skolor efterlevs. Deloitte föreslår ett antal fördjupningsområden för att underlätta granskningen av huruvida kommunerna lever upp till lagens krav.

Ladda ner rapporten på svenska (Pdf, nytt fönster)

Ladda ner rapporten på engelska (Pdf, nytt fönster)

 


Se intervjun med Sebastian Nirvin från Deloitte om rapportens slutsatser.

Deloitte har på uppdrag av Friskolornas riksförbund granskat hur den lagstadgade lika villkorsprincipen och ersättningen till kommunala och enskilda skolor fungerar i verkligheten.

20 kommuner har granskats utifrån hur de beräknar skolpengen och vilka stödjande strukturer som finns för att säkerställa att lika villkorsprincipen efterlevs.

Den oberoende granskningen visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen efterlevs i de undersökta kommunerna. Detta orsakas av bland annat en brist på konsekvent bas för tolkning av lika villkorsprincipen, att kommunerna har olika modeller för resursfördelning och skolpengsbeslut, att redovisningen av finansiell information skiljer sig åt från kommun till kommun, att de flesta kommuner inte gör någon uppföljning av årets skolpengsbeslut, att det är en varierande – eller avsaknad av – processer för uppföljning av underskott och att det saknas revision av skolpengsbeslut och den myndighetsfunktionen i kommunerna.

Med utgångspunkt från granskningens resultat föreslår Deloitte ett antal fördjupningsområden som syftar till att underlätta granskningen av huruvida kommunerna lever upp till lagens krav på lika villkor när det gäller hanteringen av myndighetsbeslutet om skolpengens nivå.

 

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

Nu kan du även ladda ned rapporten: Är friskolorna överkompenserade? En studie av 32 kommuner I skoldebatten tas för sanning

Rapport: Historiskt stort behov av skolplatser

01 februari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | Sveriges befolkning växer just nu i en takt som är historisk, födelsetalen är på en nivå

Tid för lagliga bidragsbeslut

17 januari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | 6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor så att skolorna riskerar att få för låg

Grundskoleenkäten – så tycker föräldrar och lärare om sin grundskola

27 juni 2017

Lärare på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats än lärare på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt.