Friskolornas riks­förbund i Almedalen 2018 – hela programmet

Friskolornas riksförbund har evenemang i Almedalen måndagen den 2 juli till torsdagen den 5 juli. Här hittar du hela programmet.

Gå direkt till: Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag

Plats för samtliga evenemang är segelfartyget Älva, kajplats 10 i Visby inre hamn.

Du kan ladda ner hela programmet som Pdf här.

 

Måndag den 2 juli


10.00 – 10.45 | Forskningsförankrad förskola och skola

Hur kan fristående förskolor och skolor medverka i praktiknära forskning? Och hur kan det leda till ett utvecklingsarbete på vetenskaplig grund?

Medverkande:

Marita Andersson, tidigare vd Inspira förskolor och skolor, styrelseledamot i Friskolornas riksförbund

Johan Sjölin, vd Pops Academy

Stig-Björn Ljunggren, moderator

 

11.00 – 11.30 | Prova på

Välkommen att prova på förskolepedagogik eller testa dina knopfärdigheter.

 

13.15 – 14.00 | Går det att mäta kvalitet i förskolan?

Visst går det att mäta kvalitet i förskolan! Men vad är det man mäter? Och hur går det till?

Medverkande:

Marita Andersson, tidigare vd Inspira förskolor och skolor, styrelseledamot i Friskolornas riksförbund

Marie-Hélenè Ahnborg, vd Ifous

Sandra Asp Axelsson, förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen i Lärarförbundet

Maria Stockhaus (M), riksdagsledamot

Helene Öberg (Mp), statssekreterare hos Gustav Fridolin

Stig-Björn Ljunggren, moderator

 

15.00 – 15.30 | Ett skepp kommer lastat

Politiker och friskoleföreträdare frågar ut varandra.

Medverkande:

Lars Stjernkvist (S), KSO Norrköping och Marcus Strömberg, vd AcadeMedia

 

15.30 – 16.00 | Prova på

Välkommen att prova på förskolepedagogik eller testa dina knopfärdigheter.

 

Tisdag den 3 juli


10.00 – 10.45 | Skolforskning i praktiken – vad blir det för skillnad?

Vad betyder forskningsbaserat skolutvecklingsarbete? Att ta steget från beprövad erfarenhet till att alltmer stå på vetenskaplig grund? Vad blir det för skillnad? Och hur kan forskningsbaserad skolutveckling sträcka sig utanför den egna skolans ramar?

Medverkande:

Jan Blomgren, fil.dr i pedagogik, utvecklingsledare, Fridaskolorna

Jesper Grönlund, lärare och utvecklingsledare, Fridaskolorna

Stig-Björn Ljunggren, moderator

 

11.00 – 11.30 | Prova på

Välkommen att prova på förskolepedagogik eller testa dina knopfärdigheter.

 

13.15 – 14.00 | Det är lärarkris – så ökar vi tillgången till bra lärare

Behovet av lärare är enormt, och det ökar. Så hur ska lärarbristen kunna mildras? Kan lärarnas arbete organiseras bättre? Kan vi hitta framtidens lärare där vi inte tittat förut? Kan teknik användas för att ge fler elever tillgång till de bästa lärarna?

Medverkande:

Sara Olsson, chef Språkcentrum, AcadeMedia

Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan

Michael Svensson (M), riksdagsledamot

Matilda Ernkrans (S), ordförande utbildningsutskottet

Per-Arne Andersson, avdelningschef, SKL

Svante Tideman, 1:e vice ordförande, Lärarnas Riksförbund

Damian Brunker, head of academics, Int. Engelska Skolan

Stig-Björn Ljunggren, moderator

 

15.00 – 15.30 | Ett skepp kommer lastat

Politiker och friskoleföreträdare frågar ut varandra.

Medverkande:

Ebba Östlin (S), KSO Botkyrka

och Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan

 

15.30 – 16.00 | Prova på

Välkommen att prova på förskolepedagogik eller testa dina knopfärdigheter.

 

Onsdag den 4 juli


10.00 – 10.45 | Praktiknära forskning i skolan – hur går det till i praktiken?

Hur går det till när ett kollegium ska närma sig en praktiknära forskning? Vilka är utmaningarna för forskning i klassrum med lärare och elever? Hur bidrar praktiknära forskning till måluppfyllelse och förbättrad undervisning?

Medverkande:

Sarah Stridfeldt, skolchef, AcadeMedia/NTI- och IT-Gymnasiet

Ellen Lindqvist, skolchef, AcadeMedia/NTI- och IT-Gymnasiet

Stig-Björn Ljunggren, moderator

 

11.00 – 11.30 | Prova på

Välkommen att prova på utomhuspedagogik eller testa dina knopfärdigheter.

 

13.15 – 14.00 | Inga influencers? Inga youtubers? Är en likriktad gymnasieskola vägen till ett bredare yrkesliv?

En fullgjord gymnasieutbildning är grundläggande för goda förutsättningar på arbetsmarknaden. Hur kan genomströmningen i gymnasieskolan öka? Och hur kan näringslivets behov av personal med rätt utbildning tillgodoses?

Medverkande:

Jan Vikström, ägare och affärsutvecklare, Lärande i Sverige

Marianne Jakobsson, vd, Lärlingsgymnasiet

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv

Erik Bengtzboe (M), utbildningspolitisk talesperson

Lina Hultqvist, ordförande, Sveriges Elevkårer

Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna

Ulla Hamilton, moderator

 

15.30 – 16.00 | Prova på

Välkommen att prova på utomhuspedagogik eller testa dina knopfärdigheter.

 

16.15 – 16.45 | Ett skepp kommer lastat

Politiker och friskoleföreträdare frågar ut varandra.

Medverkande:

Erik Bengtzboe (M)

Jan Vikström, grundare Lärande i Sverige

 

Torsdag den 5 juli


10.00 – 10.45 | Forskningsförankrad skola

Hur kan skolor medverka i och samverka med praktiknära forskning? Och hur kan skolutvecklingsarbete ske på vetenskaplig grund?

Medverkande:

Marie Pilfalk, verksamhetschef Broholmsskolan

Magnus Selberg, vd Nya Läroverket

Stig-Björn Ljunggren, moderator

 

11.00 – 11.30 | Prova på

Välkommen att prova på utomhuspedagogik eller testa dina knopfärdigheter.

 

13.15 – 14.00 | En skola för alla? Om förutsättningar för lärande för elever i behov av särskilt stöd.

Många elever har behov av anpassningar i undervisningen. Hur skapas då en skola för alla? Hur säkras en långsiktig inkludering? Är särskilda undervisningsgrupper alltid rätt? Eller är inkludering alltid rätt?

Medverkande:

Marie-Hélène Ahnborg, vd Ifous

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)

Lisa Norming, rektor, Kunskapsskolans resursskola

Marie Pilfalk, verksamhetschef, Broholmsskolan

Ulrica Carlsson (C), riksdagsledamot, Centerpartiet

Matilda Ernkrans (S), ordförande utbildningsutskottet, Socialdemokraterna

Jakob Amnér, ordförande Sveriges elevråd – SVEA

Stig-Björn Ljunggren, moderator

 

15.00 – 15.30 | Ett skepp kommer lastat

Politiker och friskoleföreträdare frågar ut varandra.

Medverkande:

Benjamin Dousa, ordf. MUF

Lars Leijonborg, ordf. Friskolornas riksförbund

Vi beklagar att vi tyvärr har vi tvingats ställa in ovan evenemang.

Måndag den 2 juli

15.30 – 16.00 | Prova på

Välkommen att prova på utomhuspedagogik eller testa dina knopfärdigheter.