Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger i en intervju med Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton att rektorer på friskolor har en mer positiv uppfattning om sina förutsättningar.

– De fristående skolorna sticker ut lite positivt i att rektor ofta ser en större frihet i sitt uppdragsutförande och förutsättningarna för det, än vad en rektor i kommunal verksamhet gör, säger Matz Nilson.

Han ser ett par förklaringar till den mer positiva synen i friskolor. Dels att fristående skolor har en plattare organisation. Men också att friskolor är mindre lokalpolitiskt styrda.

– De är kanske mer direkt styrda utifrån läroplans- och skollagsuppdraget, vilket vi tycker är bra. Medans de kommunala rektorerna och skolorna är mer politiskt styrda lokalt. Det sitter fortfarande kvar, säger Matz Nilson.

Se hela intervju i spelaren ovan.