Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Svensk skola i en ny tid: Ali Osman

03 maj 2023

Hur kan barn från socioekonomiskt utsatt bakgrund lyckas i skolan? Ali Osman har ett svar på frågan alla lärare, skolledare,

Skärp kontrollen av de kommunala skolorna

29 november 2019

Vi ser med oro på att så många kommunala skolor får fortsätta år ut och år in, trots att de

Misstänkliggörandet av friskolor tar aldrig slut

18 november 2019

Läser i Dagens Samhälle om Internationella Engelska Skolan och att de skulle få ”rabatt” och billig tomtmark av kommuner. Tidningen

Det kom ett mail om likvärdighet från en av våra många små medlemmar…….

02 oktober 2019

Idag vill jag dela med mig av ett mail som kom från en av våra medlemmar i Malmö, Ängsdals skola

Regeringen förstärker skillnader mellan skolor

23 september 2019 Trots att vi nu ser de första tecknen på att pengarna slår fel och inte fördelas efter faktiska behov och trots att Statskontoret har i uppdrag att utvärdera statsbidraget så

Regeringen förstärker skillnader mellan skolor

23 september 2019 Regeringen dubblerar det orättvisa statsbidraget till lärarassistenter och lägger pengar på ett likvärdighetsprogram som ökar skillnaderna mellan skolor, skriver Ulla Hamilton i Dagens Samhälle.

Kan ett avtalsbrott bli tydligare än regeringens bestämmelser som blåser friskolor på möjligheterna att ta del av statsbidragen?

02 september 2019 Lika villkor oavsett huvudman heter det i lagstiftningen. Men hur ser det ut i verkligheten? Riksrevisionen har påtalat vid flera tillfällen att det oftast är framförallt stora skolhuvudmän som tar

Skolverket – särskilda statsbidrag och samverkan för bästa skola

08 juli 2019 Add value skulle hjälpa oss att se skolans bidrag till höjda kunskapsnivåer

Därför ska offentlighetsprincipen endast gälla offentligt driven verksamhet

17 juni 2019 Lyssna på Olof Ehrenkrona, känd som bl a ledarskribent på SvD, om varför offentlighetsprincipen endast ska gälla offentligt driven verksamhet.