Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var

Sluta anklaga skolvalet för att skolor inte klarar sitt uppdrag.

26 oktober 2018

Intressant nog nämns inte boendesegregationens betydelse för elevsammansättningen, ej heller att Sverige enligt OECD (PISA) har 4:e lägsta skolsegregation med

Vad är viktigast? Individens val eller ”rätt blandning av elever”?

03 maj 2018

Människor är olika och har olika behov. Föräldrar och barn har mycket bättre förutsättningar för att hitta rätt skolval än

Brist på ledarskap och brist på fokus på kunskapsuppdraget drabbar de svaga eleverna

18 augusti 2017

Det finns anledning att kommentera den slutreplik som SvD publicerar på min replik på Lina Stenberg, kommunikationschef Tankesmedjan Tiden och

Hur ska skolan klara uppdraget för utrikesfödda elever?

02 juni 2017

Sverige står mitt uppe i ett gigantiskt integrationsprojekt. Skolan spelar en helt avgörande roll för att det ska lyckas för

Fakta besvärar knappast Katalys i skoldebatten

03 februari 2017 Attackerna på friskolorna tar sig allt lägre uttryck. Ett lågvattenmärke i sann Trump-anda kan vi läsa idag i SvD där Daniel Suhonen gör ett påhopp på en av landets ledande

Det unika svenska skolsystemet

06 oktober 2016 Jämför gärna det svenska skolsystemet med andra länder. Det finns all anledning att känna stolthet över ett så unikt system som vårt. I de flesta andra länder förutsätter valet av

Hur tänker egentligen Lärarförbundet?

02 oktober 2016 Ena dagen föreslår Lärarförbundet att dagens skolpengsystem ska avskaffas, några dagar senare framhåller de som ett problem att de som har råd inte tvekar att flytta för att barnen ska

Skolkommissionens delbetänkande

17 maj 2016 Vi välkomnar att Skolkommissionen dels slår fast att friskolor kommit för att stanna, dels anser att ett obligatoriskt skolval bör införas.

Är elevsammansättning det absolut viktigaste frågan för skolan idag?

22 februari 2016 Många populära skolor är friskolor, de har kö. De kan inte starta en filial utan vidare. Det betraktas som en ny skola och för det krävs ett nytt tillstånd av