Hur ska skolan klara uppdraget för utrikesfödda elever?

02 juni 2017

Sverige står mitt uppe i ett gigantiskt integrationsprojekt. Skolan spelar en helt avgörande roll för att det ska lyckas för

Nyanlända får sällan information om det fria skolvalet

19 maj 2017

Många elever har tex goda kunskaper i naturvetenskap och engelska, men detta har inte efterfrågats av lärarna.

Sverige har inte råd med en ”vi och dom- attityd” på detta område.

28 september 2016

Om kommunen inte delar med sig av informationens till friskolorna om att det finns nyanlända som behöver plats i förskola,

Mycket friskola idag

27 maj 2016

2 viktiga nyheter på samma dag - Regeringen och alliansen är överens om att friskolor med kö får möjlighet att

Välkommet förslag: Friskolor med kö får ta emot nyanlända

22 januari 2016

Gustav Fridolin uttryckte att ”skolvalet är en av de viktigaste delarna i skollagen för att vi ska klara av mottagandet

Vådan av att läsa artiklar utan öppet sinne

10 oktober 2015 Vi har aldrig påstått, som han hävdar, att friskolorna har ett bättre resultat bland nyanlända, av det enkla skälet att få friskolor kan ta emot nyanlända pga regelverket. Det är