Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var

USA har också en friskoledebatt

06 april 2023

När den svenska skoldebatten emellanåt känns minst sagt inåtvänd och lätt klaustrofobisk kan det vara uppiggande med lite perspektiv, med

Presentationer från årsmöteskonferensen 2019

26 april 2019

I samband med årsmötet erbjöds en kostnadsfri heldagskonferens under rubriken "Vad menas med kvalitet i skolan?" Läs mer om vilka

Fristående förskolor har höjt kvaliteten i Norge

10 oktober 2018

Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i

Svenska fjärdeklassare bättre på att läsa

05 december 2017

Svenska fjärdeklassares läsförståelse är tillbaka uppe på samma nivå som 2001, då Sverige var bäst av alla. Och alla elevgrupper

Skolvalssystem inom OECD

06 oktober 2016 Kombinationen av avgiftsfria, helt offentligfinansierade men privatdrivna skolor som inte får selektera elever innebär att familjer i Sverige har betydligt större möjligheter att utnyttja det fria skolvalet, än familjer i

Rekrytera lärare från andra EU-länder

24 augusti 2016 Det behövs en tydlig politisk vilja att ta bort praktiska och ekonomiska trösklar för dem som vill bli lärare. Lärarbristen är här och nu. Gör det exempelvis enklare för akademiker

Rekrytering av lärare från EA/EES och Schweiz – en möjlighet

24 maj 2016 Irland har överskott på lärare, den irländska lärarutbildningen kan jämföras med den svenska, arbetssätten är liknande och det finns inga formella hinder för dessa lärare att söka legitimation. Här får

Vinstbegränsningar – rättsliga frågeställningar

16 oktober 2015 Det har från flera håll rests frågor om hur de förslag som sannolikt kan komma att bli ett resultat av den så kallade Reepalu-utredningen förhåller sig till grundläggande lagstiftning. Svenskt

Friskolor har bäst ledare

10 juni 2015 Friskolornas ledning är bäst. Och hur skolor leds har ett tydligt samband med elevresultaten. Det visar ny internationell forskning.