Intressant om skolvalet

27 augusti 2018

Rätt utformat kan skolvalet bidra med information om vad som gör vissa skolor eftertraktade och vad som gör att andra

Varför är friskolemotståndare inte intresserad av kunskap?

25 maj 2018

Att uppsöka friskolor för att övertyga gymnasieelever om att de valt fel skola enkom för att de går på en

Brist på ledarskap och brist på fokus på kunskapsuppdraget drabbar de svaga eleverna

18 augusti 2017

Det finns anledning att kommentera den slutreplik som SvD publicerar på min replik på Lina Stenberg, kommunikationschef Tankesmedjan Tiden och

Hur opartiskt är OECD?

23 maj 2017

Det är knappast en OECD-tjänstemans uppgift att gå in och ha synpunkter i den svenska inrikespolitiska debatten och dessutom ha

Var de svenska skolresultaten bättre förr?

13 mars 2017

Så sanningen är att vissa resultat var bra - andra var riktigt dåliga.

IFAU sällar sig till kritikerna av Reepalus förslag

24 februari 2017 Utredningen saknar en utförligare beskrivning av konkurrensens fördelar i termer av produktivitet, effektivitet och kvalitet.

Lägre kostnader/elev i kommuner med friskolor

07 februari 2017 Således finns inte heller det någon referens till denna forskningsrapport i Reepalus utredning som nu är på remiss.

Inte förvånande att allmänheten påverkas av debatten – men hur är det med faktakunskapen?

04 november 2016 Här kommer 5 viktiga fakta som visar att friskolor påverkar positivt

Vi vet inte varför det är så – ett ärligt svar från en forskare

13 oktober 2016 Ska vi komma till rätta med betygsinflationsfrågan så handlar det om att bl a nyttja de digitala verktyg som redan finns och som också används i andra länder och sluta

Public service spelar på allmänhetens okunskap

10 oktober 2016 Hur kan någon, som har kunskap om hur det ser ut i skolsverige, tro att det finns en koppling mellan hur stor vinst som friskolor gör och resultatet i den