Skolkommissionens och regeringens förhoppningar – var finns den vetenskapliga grunden?

26 september 2018

Men visst vore det bra om tex någon forskare skulle tycka att det är intressant att ta reda på om

Skolverkets yttrande över Skolkommissionens förslag långt ifrån en lovsång

09 oktober 2017

Skolverkets yttrande över Skolkommissionens förslag ”Samling för skolan” är en intressant läsning och långt ifrån den lovsång som utbildningsminister Fridolin

Efter ett antal bra förslag kör tyvärr Skolkommissionen i diket och nedprioriterar skolans kunskapsuppdrag

30 augusti 2017

Det är också ytterst oklart vad Skolkommissionen menar med ”en allsidig social sammansättning” av elever. De anser att innebörden ska

Huvudmännens expertråd och Skolkommissionen

27 juni 2017

Regeringsföreträdare presenterar Skolkommissionens förslag som att det kommer från alla som är berörda av skolan. Men det stämmer inte. Skolans

Utredning på utredning på utredning

12 juni 2017

Visst är resurser viktigt. Sverige tillhör ett av de länder i världen som satsar mest resurser på skolan. Men vi

Fan ska vara teaterdirektör

04 maj 2017 Man kan undra hur många som lockas till att jobba i skolan med den politiska debatt som vi har. Snacka om att bidra till att skapa problem. Sa jag att

En massa olika förslag och en massa nya utredningar

20 april 2017 En viktig förutsättning för att Fridolins önskan om " politisk borgfred" ska bli verklighet är bl a att förslaget om lottning inte förs vidare och att tankarna om kvotering, som

Hur tänker egentligen Lärarförbundet?

02 oktober 2016 Ena dagen föreslår Lärarförbundet att dagens skolpengsystem ska avskaffas, några dagar senare framhåller de som ett problem att de som har råd inte tvekar att flytta för att barnen ska

Kan Skolkommissionens nya ordförande verkligen gå in i arbetet med öppet sinne och bortse från de bestämda uppfattningar som han redan gett uttryck för?

19 september 2016 Det är mycket förvånande att utbildningsministern utser en person som är så profilerad i debatten till ordförande i Skolkommissionen. Det faktum att Jan-Eric Gustafsson använder begreppet "marknadisering" avslöjar vilken inställning

Vissa politiska utspel blir bara pinsamma

22 augusti 2016 9 år efter påbörjade studier är det 65 procent som tagit examen. I ett sådant läge är inte fler platser på lärarutbildningen en lösning på problemet.