Svensk skola i en ny tid: Ali Osman

03 maj 2023

Hur kan barn från socioekonomiskt utsatt bakgrund lyckas i skolan? Ali Osman har ett svar på frågan alla lärare, skolledare,

Vi har 118 skolhuvudmän (vara 104 är kommuner) där minst var 5:e elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet

19 juni 2019

Borde inte ministerns "one-liner" vara Kommunala skolor ska bidra bättre till bra kunskapsresultat än idag. ?

Sluta anklaga skolvalet för att skolor inte klarar sitt uppdrag.

26 oktober 2018

Intressant nog nämns inte boendesegregationens betydelse för elevsammansättningen, ej heller att Sverige enligt OECD (PISA) har 4:e lägsta skolsegregation med

Lägg kraften på de skolor som inte fungerar i stället för att tala om bussning och gemensam kö i skoldebatten

18 juni 2018

Det faktum att reglerna om placering/mottagande samt urval ser så olika ut för kommunala respektive fristående skolor torde i praktiken

Fokusera inte på var eleverna kommer ifrån utan vart de ska

13 juni 2018

Kronans skola låg på topp 50 listan bland de som "överpresterade" mest. Har de har gjort några förändringar när det

Anmälan av Svenska Nyheter

07 juni 2018 SvTs program Svenska Nyheter den 30 mars 2018 tog ställning i en fråga som är minst sagt kontroversiell i den offentliga debatten. Programledaren har dessutom uppmanat allmänheten att agera på

Samhällsingenjörerna ger aldrig upp!

16 augusti 2017 I måndagens SvD fanns det en debattartikel som jag ansåg viktig att svara på. Den uppmanade kommuner till att medvetet blanda elever i klasserna. I praktiken en uppmaning att negligera

Fakta besvärar knappast Katalys i skoldebatten

03 februari 2017 Attackerna på friskolorna tar sig allt lägre uttryck. Ett lågvattenmärke i sann Trump-anda kan vi läsa idag i SvD där Daniel Suhonen gör ett påhopp på en av landets ledande

Det unika svenska skolsystemet

06 oktober 2016 Jämför gärna det svenska skolsystemet med andra länder. Det finns all anledning att känna stolthet över ett så unikt system som vårt. I de flesta andra länder förutsätter valet av

Alla kommuner borde ha aktivt skolval

09 februari 2016 Idag går över 300.000 elever i fristående skolor. Många av dem går i skolor de annars inte skulle ha en chans att komma in på, eftersom de bor i fel