Det unika svenska skolsystemet

Jämför gärna det svenska skolsystemet med andra länder. Det finns all anledning att känna stolthet över ett så unikt system som vårt. I de flesta andra länder förutsätter valet av en fristående/privat skola att du har råd att betala. Den svenska modellen ger rik som fattig möjlighet att välja skola.

Klicka för att prenumerera på Friskolebloggen

Friskolornas motståndare älskar att tala om Chile, och underförstått som att Sverige och Chile har liknande skolsystem. Inget kunde vara mer fel. Där kan skolorna välja elever, där har skolorna avgifter och där finns helt privata skolor för att bara nämna några skillnader. Det svenska skolsystemet är helt unikt. Det ger rik som fattig möjlighet att välja skola.

OECD har presenterat flera rapporter om hur skolsystemen ser ut i olika länder och dess effekter. Märkligt nog har dessa rapporter inte lyfts fram i den svenska skoldebatten. Men fakta är ju inte direkt efterfrågat i den debatt som pågår kring skolvalet och friskolor. Således bestämde vi oss för att göra det lite mer allmänt känt vad OECD har kommit fram till genom att ordna ett seminarium tillsammans med Svenskt Näringsliv. Det är intressant material som visar att Sverige särskiljer sig bland de 33 jämförda OECD-länderna genom att våra privat drivna grundskolor till 100 procent finansieras med offentliga medel. Det finns inga helt privatfinansierade grundskolor i Sverige. I många andra länder sker urvalet till fristående/privata skolor via kön, religion, ekonomi, studieresultat. Det är inte tillåtet i Sverige (med undantag av några idrotts- och kulturklasser). I Sverige följer pengen eleven utan att man behöver be om det, i andra länder finns det voucher/schoolarships som delas ut efter ansökan, skattereduktion är ytterligare en modell.

Så internationella jämförelser är intressanta men då handlar det att jämföra i stort – så som OECD har gjort. Då kan vi konstatera att när OECD tittar på ” Privat och offentlig involvering i skolans finansiering – Andelen av total finansiering  av skolan för ett typiskt skolår” så är Sverige är det enda land som har 0,0 i kolumnen ”Studentavgifter eller skolkostnader som betalas av förändrarna” och 0,0 i kolumn ”Välgörenhet, donationer, sponsorer och föräldrainsamlingar”. Finland har 0,1 i dessa två, Danmark 7,6 respektive 0,2, Chile 26,1 respektive 1,4, Norge 0,2 respektive 0,1. I Nederländerna finansieras de offentliga skolorna till  2,3 procent och de privata skolorna till 2,5 procent av studentavgifter eller skolkostnader som betalas av föräldrarna.

Jämför gärna det svenska skolsystemet med andra länder. Det finns all anledning att känna stolthet över ett så unikt system som vårt. I de flesta andra länder förutsätter valet av en fristående/privat skola att du har råd att betala. Den svenska modellen ger rik som fattig möjlighet att välja skola. Och det gör att makten att välja skola ligger hos föräldrar ooch elever. Med den stora, och ökande, boendesegregation som finns i vårt land har vårt skolsystem stora möjligheter att minska segregationen. Låt oss därför se till att utveckla detta unika system så att fler får kunskap om att de kan välja och information om vilka skolor som finns att välja och hur de skiljer sig åt när det gäller, resultat, kvalitet och profil.

/

 

 

Författare

Prenumerera på bloggen