Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Ena dagen föreslår Lärarförbundet att dagens skolpengsystem ska avskaffas, några dagar senare framhåller de som ett problem att de som har råd inte tvekar att flytta för att barnen ska få en bättre skola. Hur man då kan landa i att det skolpengsystem som vi har idag, som gör det möjligt för rik som fattig att välja en annan skola utan att behöva flytta, ska avskaffas är ganska obegripligt.

För några dagar sedan skrev Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand en debattartikel där hon föreslog att dagens skolpengsystem ska skrotas. Vi replikerade på den. Det system som gör att familjer kan välja skola en kommunal eller fristående skola och detta oberoende av var man bor och hur stor inkomst man har. Rik som fattig kan välja skola, ett unikt system om vi jämför med andra länder.

I dagens DN kan vi läsa om en intressant undersökning som Lärarförbundet låtit göra. Den visar det som många misstänkt, att om skolan inte är tillräckligt bra så är föräldrarna beredda att flytta för att barnet ska få en bättre skola. Hela 3 av 4 kan tänka sig flytta.

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrands konstaterar att välutbildade och välinformerade föräldrar är mer benägna att välja skola för sina barn. Det är korrekt, och det är därför som Friskolornas riksförbund sedan över ett år tillbaka driver frågan om att alla ska välja skola, göra ett aktivt skolval. Ett system som finns sedan många år i tex Nacka och Botkyrka. På så sätt får alla information om det fria skolvalet och därmed minskas effekterna av det segregerade boendet som närhetsprincipen innebär.

Vi påpekar också ständigt att utan aktivt skolval så är det just de som har råd att flytta till en bostad i närheten av en bra skola som får fördel i ett system som baseras på närhetsprincipen. Men Lärarförbundet vill ju avskaffa dagens skolpengssystem och resultatet av den undersökning som de själva gjort visar ju att det verkligen skulle förstärka effekterna av boendesegregationen.

En rimlig kommentar från Lärarförbundets ordförande hade annars varit att ”Jag sitter med i Skolkommissionen och där har vi lyft frågan om att införa ett obligatoriskt skolval. Det är en viktig åtgärd för att alla ska vara välinformerade om att det finns och för att minska boendesegregationens effekter.”

Ena dagen föreslår Lärarförbundet att dagens skolpengsystem ska avskaffas, några dagar senare framhåller de som ett problem att de som har råd inte tvekar att flytta för att barnen ska få en bättre skola. Hur man då kan landa i att det skolpengsystem som vi har idag, som gör det möjligt för rik som fattig att välja en annan skola utan att behöva flytta, ska avskaffas är ganska obegripligt.

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var