Uppsala gör som många kommuner: man ser skolbarnen som ”sina” barn.

09 mars 2016

I kommunala skolor minskar andelen som når kunskapskraven, från 48 till 46 procent. I friskolor ökar andelen från 74 till

Innovativa lösningar passar inte in i det svenska skolsystemet

04 mars 2016

Bra idé som ger en bra vinna-vinna lösning kan man tycka. Problemet är bara att det inte går att göra

En kommun ska inte kunna strunta i lagstiftningen

02 mars 2016

Att majoriteten i sin budget uppmanar tjänstemännen till att bryta mot lagen i sin myndighetsutövning är ju ett intressant grepp

Fjärrundervisning till folket!

29 februari 2016

Det är märkligt hur svårt det är för oss i Sverige att nyttja teknikens möjligheter. Redan regeringen Bildt satte i

Risk för felaktig skolpeng i Stockholm

22 februari 2016

Stockholm stads s,mp,v och fi majoritet är uppenbarligen inte medveten om att den måste ta hänsyn till denna lagstiftning i

Är elevsammansättning det absolut viktigaste frågan för skolan idag?

22 februari 2016 Många populära skolor är friskolor, de har kö. De kan inte starta en filial utan vidare. Det betraktas som en ny skola och för det krävs ett nytt tillstånd av

Små steg mot ökade möjligheter för fjärrundervisning och entreprenad & välkommet snabbspå

12 februari 2016 Debatten om hur stora barngrupperna ska vara har pågått under många år. Det finns ingen entydig forskning som visar vad som är rätt.

Vårdföretagarna har rätt – lägg ner Reepaluutredningen

11 februari 2016 Den bygger på helt felaktiga ingångsvärden, som tex påståendet att kvalitet och vinst är oförenligt.

Alla kommuner borde ha aktivt skolval

09 februari 2016 Idag går över 300.000 elever i fristående skolor. Många av dem går i skolor de annars inte skulle ha en chans att komma in på, eftersom de bor i fel

Hallå lärarfacken och LO – uppmuntra de friskolehuvudmän som har långa köer att starta fler skolor

09 februari 2016 När det är bostadsbrist inser alla att lösningen är bygg fler bostäder. När det är brist på friskoleplatser borde alla vara överens om att det är fler friskoleplatser som är