Forskare: skoleffekten har liten relevans som förklaring av resultatskillnader mellan skolor

10 april 2019

Är då brist på likvärdighet i svensk grundskola ett stort problem? Enligt de mått vi använt kan man knappast hävda

Lika för alla?

22 februari 2019

Den vanligaste tolkningen av likvärdighet utgår från sambandet mellan social bakgrund och skolresultaten. En tolkning som leder fel eftersom den

Faktagranskning av ett brev från civilministern till ett skolnätverk

07 december 2017

I brist på egna exempel ber nu civilministern om hjälp för att kunna visa att det han säger är sant.

Hur ska skolan klara uppdraget för utrikesfödda elever?

02 juni 2017

Sverige står mitt uppe i ett gigantiskt integrationsprojekt. Skolan spelar en helt avgörande roll för att det ska lyckas för

Är det någon som har hört civilministern anklaga kommunerna för stöld?

09 november 2016

Är det "stöld" när friskolor, som enligt lag ska ha samma skolpeng som de kommunala skolorna men ofta får lägre