Andel elever som valt fristående grundskola år 9

25 oktober 2020

Både antalet och andelen utlandsfödda elever ökat i den svenska skolan. Idag går en allt större andel av dessa utlandsfödda

Andel och antal elever i grundskolans år 9 som går i en fristående skola

23 oktober 2020