Allt fler friskoleelever trots hård friskoledebatt

26 mars 2021

I en ny statistiksammanställning, Fakta om friskolor, framgår att antalet elever i friskolor fortsätter att öka. Drygt 384 000 barn

Storlek och bolagsform – 95 procent har en eller två enheter

24 oktober 2020

Av de aktörer som driver fristående för-, grund- eller gymnasieskola har 95 procent endast en eller två enheter. 91 procent

Fördelning av skolor – 1 av 4 är fristående

30 september 2020

Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av de totalt cirka 16

Alla kommuner har elever som går i friskolor

30 september 2020

Det finns fristående förskolor i 249 av landets 290 kommuner. Fristående grundskolor finns i 186 kommuner och fristående gymnasieskolor i