Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Uttalande med anledning av uppgifter om allvarliga brister i Thoréngruppen

29 maj 2023

– Att få lov att bedriva utbildning är ett förtroende från både elever, föräldrar och allmänheten. Bristerna som framkommer i

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och

Regeringen stoppar små friskolor

24 november 2022 Regeringen har aviserat en höjning av avgiften för att starta friskola eller utöka befintlig skolverksamhet. Enligt ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet (24/11/22) ska avgiften höjas till 75 000 kronor för nyansökningar,

Ny vägledning kring marknadsföring av gymnasieskolor

07 oktober 2022 Friskolornas riksförbund har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner uppdaterat det gemensamma dokumentet Stödmaterial om regler för marknadsföring av skolor, framtaget i samverkan med Sveriges Elevråd och Sveriges Elevkårer. –

Rätt att avslå skolpengspropositionen

30 juni 2022 – Riksrevisionens granskning visar på komplexiteten i skolpengssystemet och att det var rätt av riksdagsmajoriteten att avslå propositionen om förändrad skolpeng. Det förslaget var inte genomarbetat och det saknades dessutom

Forskarna på DN Debatt visar varför riksdagen ska rösta ner regeringens skolvalsförslag

14 juni 2022 Imorgon röstar riksdagen om regeringens skolvalsförslag. Med all sannolikhet faller förslaget i voteringen. Riksdagen bör lyssna på de forskare som idag skriver på DN Debatt.   – Socialdemokraterna är inte

Friskolereformen och valfriheten fyller 30 år idag

09 juni 2022 – Varmt grattis till landets barnfamiljer som sedan 30 år har frihet att såväl välja som att byta skola. Och grattis till alla er som har fått möjlighet att förverkliga