Kommunkartan 2021 – så många går i friskola i din kommun

27 augusti 2021

Med Friskolornas riksförbunds tjänst ”Kommunkartan” blir det lättare att hitta information om hur vanliga friskolorna är i just din kommun.

Hur stora är friskolornas vinster?

18 december 2020

Friskolors ekonomi diskuteras ofta. Men hur ser det ut egentligen med friskolornas vinster? Friskolornas riksförbund har gjort en kartläggning rörelseresultaten

Andel elever som valt fristående grundskola år 9

25 oktober 2020

Både antalet och andelen utlandsfödda elever ökat i den svenska skolan. Idag går en allt större andel av dessa utlandsfödda

Storlek och bolagsform – 95 procent har en eller två enheter

24 oktober 2020

Av de aktörer som driver fristående för-, grund- eller gymnasieskola har 95 procent endast en eller två enheter. 91 procent

Andel och antal elever i grundskolans år 9 som går i en fristående skola

23 oktober 2020

Andel elever med utländsk bakgrund

22 oktober 2020 Andelen elever i grundskolans år 9 som har utländsk bakgrund har ökat kraftigt på relativt kort tid. Nästan hela ökningen beror på att andelen elever födda utanför Sverige ökat från

Skillnader i behörighet mellan kommunala respektive fristående skolor

12 oktober 2020

Föräldrarnas utbildningsnivå 2012-2019

12 oktober 2020

Behörighet till gymnasiet utifrån elevernas migrationsbakgrund

12 oktober 2020

Behörighet och föräldrarnas utbildningsbakgrund 2012-2019

12 oktober 2020